Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 

images.jpgVážení rodiče, přátelé školy, milé děti,

nadešla chvíle, na kterou někteří z nás již čekali, jiní by ji však radši ještě oddálili, nadešel čas návratu do školních lavic. V pondělí 4.9.2017 se sejdeme tradičně na terase školy, pokud nám počasí bude přát. Jinak se sejdeme v jídelně školy. Všichni se tu po prázdninách společně přivítáme, přivítáme naše nové žáčky a poté si půjdou děti popovídat se svými třídními učiteli. Děti budou odcházet přibližně v 8.15 hod., takže si na ně rodiče mohou počkat, případně mohou děti zbytek dne až do 16.00 hod. strávit ve školní družině.

V úterý 5.9. se bude 1. třída vyučovat 2 hod., 2. a 3.t řída 3 hod. , 4. -9. třída 4 hod. a speciální třžídy 4 hod. Od středy 6.9. bude výuka probíhat dle rozvrhu hodin.

Tento školní rok nás čekají různé novinky - dochází ke změnám některých vyučujících, z důvodu změny školského zákona již nemůžeme otevřít přípravnou třídu, což je nám velmi líto, otevíráme pouze dvě speciální třídy. Do první třídy přivítáme naše bývalé předškoláčky z přípravné třídy i děti z mateřské školy v počtu šestnácti dětí. Bohužel nás opět opustilo kromě dětí, které ukončily povinnou školní docházku, několik dalších dětí z různých důvodů. Některé z nich jsou pochopitelné, např. stěhování, některé zcela nechápeme, ale jsme proti nim bezmocní. Bohužel je celková kapacita školy nízká a tudíž nám nezbývá nic jiného, než některé třídy a předměty spojovat. V letošním roce budou na prvním stupni spojeny pouze dvě třídy – třetí a pátá, ostatní zůstanou samostatně. Na druhém stupni třídy spojovat nelze, ale musíme z důvodu nízkého počtu žáků spojovat mnohé předměty, především výchovného charakteru. Odborné předměty se snažíme spojovat co nejméně, pokud je to trochu reálné. Chceme i nadále zachovat vysokou úroveň výuky a snažíme se o to, aby odcházející žáci mohli ukázat, jak dobře jsou připraveni na další studia.

I tento školní rok vás budeme o důležitém dění a proběhlých akcích v naší škole pravidelně informovat na webových stránkách školy, plánované akce najdete ve složce  Kalendář akcí.

Přeji všem – rodičům, přátelům školy, dětem, vyučujícím a všem provozním zaměstnancům, aby se nám tento školní rok dařilo, abychom byli šťastni, zdrávi a spokojeni. Alena Suchopárová, ředitelka školy

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
Záškoláctví - beseda   12. 3. 2018 se konala přednáška na téma záškoláctví, kterou si pro žáky připravila paní Mgr....
Masopustní karneval   V úterý 27. února 2018 jsme ve škole uspořádali masopustní karneval. Masky se dětem vydařily, jak...
Vybíjená Sport nás baví, neúspěch nás neodradí Žáci naší školy se 20. 2. 2018 zapojili do turnaje v otevřené...
Recitační soutěž   Dne 14. 2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže, která má na zdejší škole již mnohaletou...
Pracovní činnosti chlapců   Minulý týden se chlapci druhého stupně v rámci hodiny pracovních činností vrhli do kuchyňky. Obvykle...
Bruslení   Protože kvůli globálnímu oteplování i dalším faktorům není pravděpodobné, že by dlouhodobě a silně...
Herní odpoledne V sobotu 27. 1. 2018 se v prostorách naší základní školy uskutečnilo herní odpoledne s logickými a...
Školní kolo olympiády z anglického jazyka   Ve středu 24. 1. 2018 se v naší škole konalo školní koly olympiády z anglického jazyka. Zúčastnili...
Bruslení v Sedlčanech   Ve čtvrtek 1. 2. 2018 pojedou naši žáci do Sedlčan, kde jim vedení školy pronajalo na dvě hodiny...
Vánoční besídka v KD Na konec roku naše škola opět připravila divadelní představení - tentokrát pohádku Dva tovaryši, která...
Zpívání koled u klavíru   Tradiční každoroční zpívání koled u klavíru bylo letos pojato jako prezentace jednotlivých tříd....
Vánoční přání   Dovolte mi poděkovat všem žákům i zaměstnancům školy, obce, důchodcům, rodičům našich žáků a...
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113