Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

V pátek 15. září 2017 se všichni žáci naší školy zúčastnili Dne otevřených dveří,

který pořádalo Zemědělské družstvo Krásná Hora nad Vltavou, a.s.. Pro žáky byl

připraven vědomostní program o zemědělství. Dále si na trenažéru mohli vyzkoušet

dojení krávy, z balíků slámy pro ně bylo postaveno bludiště, k vidění byla rozsáhlá

ukázka zemědělské techniky, včetně prohlídky kabin traktorů a kombajnů. Žáci viděli,

že pokrok ve vývoji zemědělské techniky šel výrazně dopředu. Dále žáci viděli chov

hovězího dobytka s odborným výkladem zootechnika. Žáci prošli „porodnici" krav,

kravíny s různým zaměřením chovu a teletníky. Nejvíce se asi žákům líbilo, že si mohli

telata pohladit. Exkurze dále pokračovala prohlídkou dojírny a nakonec žáci viděli

bioplynovou elektrárnu, kde rovněž dostali odborný výklad. Nakonec žáci dostali

dárkovou tašku. Dopravu do Krásné Hory i občerstvení také hradilo zemědělské družstvo.

Tímto bychom chtěli Zemědělskému družstvu Krásná Hora nad Vltavou za zajímavou

a přínosnou exkurzi poděkovat.

Libor Kalivoda

 

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
Záškoláctví - beseda   12. 3. 2018 se konala přednáška na téma záškoláctví, kterou si pro žáky připravila paní Mgr....
Masopustní karneval   V úterý 27. února 2018 jsme ve škole uspořádali masopustní karneval. Masky se dětem vydařily, jak...
Vybíjená Sport nás baví, neúspěch nás neodradí Žáci naší školy se 20. 2. 2018 zapojili do turnaje v otevřené...
Recitační soutěž   Dne 14. 2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže, která má na zdejší škole již mnohaletou...
Pracovní činnosti chlapců   Minulý týden se chlapci druhého stupně v rámci hodiny pracovních činností vrhli do kuchyňky. Obvykle...
Bruslení   Protože kvůli globálnímu oteplování i dalším faktorům není pravděpodobné, že by dlouhodobě a silně...
Herní odpoledne V sobotu 27. 1. 2018 se v prostorách naší základní školy uskutečnilo herní odpoledne s logickými a...
Školní kolo olympiády z anglického jazyka   Ve středu 24. 1. 2018 se v naší škole konalo školní koly olympiády z anglického jazyka. Zúčastnili...
Bruslení v Sedlčanech   Ve čtvrtek 1. 2. 2018 pojedou naši žáci do Sedlčan, kde jim vedení školy pronajalo na dvě hodiny...
Vánoční besídka v KD Na konec roku naše škola opět připravila divadelní představení - tentokrát pohádku Dva tovaryši, která...
Zpívání koled u klavíru   Tradiční každoroční zpívání koled u klavíru bylo letos pojato jako prezentace jednotlivých tříd....
Vánoční přání   Dovolte mi poděkovat všem žákům i zaměstnancům školy, obce, důchodcům, rodičům našich žáků a...
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113