Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 

5. prosince 2017 zavítali do naší školy čerti, Mikuláš a andělé. Obešli všechny třídy, přečetli dětem z knihy hříchů, v čem jsou děti výborné, dobré, ale i to, co je třeba zlepšit. Protože máme ve škole v podstatě samé hodné děti, tak nakonec čerti nikoho do pekla neodnesli, ale naopak všem dětem nadělili balíčky s dobrotami od unie rodičů. A těm, kteří už na čerty nevěří můžeme prozradit, že čerti a andělé byli převlečení žáci IX. třídy, kteří si celý den náramně užili.

Odpoledne pak program pokračoval mikulášskou diskotékou pro žáky školní družiny, kterou taktéž pořádala IX. třída. Děti si zatancovaly, koupily tombolu se sladkostmi a hračkami a zasoutěžily si v podlézání švihadla, praskání balónků a jiných soutěžích. Vrcholem byla soutěž o nejlepšího tanečníka.

Libor Kalivoda

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
Záškoláctví - beseda   12. 3. 2018 se konala přednáška na téma záškoláctví, kterou si pro žáky připravila paní Mgr....
Masopustní karneval   V úterý 27. února 2018 jsme ve škole uspořádali masopustní karneval. Masky se dětem vydařily, jak...
Vybíjená Sport nás baví, neúspěch nás neodradí Žáci naší školy se 20. 2. 2018 zapojili do turnaje v otevřené...
Recitační soutěž   Dne 14. 2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže, která má na zdejší škole již mnohaletou...
Pracovní činnosti chlapců   Minulý týden se chlapci druhého stupně v rámci hodiny pracovních činností vrhli do kuchyňky. Obvykle...
Bruslení   Protože kvůli globálnímu oteplování i dalším faktorům není pravděpodobné, že by dlouhodobě a silně...
Herní odpoledne V sobotu 27. 1. 2018 se v prostorách naší základní školy uskutečnilo herní odpoledne s logickými a...
Školní kolo olympiády z anglického jazyka   Ve středu 24. 1. 2018 se v naší škole konalo školní koly olympiády z anglického jazyka. Zúčastnili...
Bruslení v Sedlčanech   Ve čtvrtek 1. 2. 2018 pojedou naši žáci do Sedlčan, kde jim vedení školy pronajalo na dvě hodiny...
Vánoční besídka v KD Na konec roku naše škola opět připravila divadelní představení - tentokrát pohádku Dva tovaryši, která...
Zpívání koled u klavíru   Tradiční každoroční zpívání koled u klavíru bylo letos pojato jako prezentace jednotlivých tříd....
Vánoční přání   Dovolte mi poděkovat všem žákům i zaměstnancům školy, obce, důchodcům, rodičům našich žáků a...
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113