Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 

 

Ve středu 20. 12.2017 jsme podnikli celoškolní výlet za poznáním do Techmanie v Plzni. V průběhu dopoledne si děti mohly vyzkoušet skládání různých hlavolamů, ověřit si platnost některých fyzikálních zákonů, rýžovaly zlato, hrály zvukové pexeso, zkoušely si bagrem naložit písek ......

Nejmladší děti však nejvíce zaujal dětský koutek, kde si to opravdu užily.

Pro všechny děti byla velkým zážitkem 3D projekce - Sen o létání. Historie letectví zde byla podána velice zajímavým a poutavým způsobem.

Děkujeme sponzorům a paní ředitelce, že nám umožnili v tomto uspěchaném předvánočním čase prožít den plný zábavy a poučení.

Výlet se nám moc líbil a domů jsme se vraceli plni nezapomenutelných zážitků.

Vyučující ZŠ

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
Záškoláctví - beseda   12. 3. 2018 se konala přednáška na téma záškoláctví, kterou si pro žáky připravila paní Mgr....
Masopustní karneval   V úterý 27. února 2018 jsme ve škole uspořádali masopustní karneval. Masky se dětem vydařily, jak...
Vybíjená Sport nás baví, neúspěch nás neodradí Žáci naší školy se 20. 2. 2018 zapojili do turnaje v otevřené...
Recitační soutěž   Dne 14. 2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže, která má na zdejší škole již mnohaletou...
Pracovní činnosti chlapců   Minulý týden se chlapci druhého stupně v rámci hodiny pracovních činností vrhli do kuchyňky. Obvykle...
Bruslení   Protože kvůli globálnímu oteplování i dalším faktorům není pravděpodobné, že by dlouhodobě a silně...
Herní odpoledne V sobotu 27. 1. 2018 se v prostorách naší základní školy uskutečnilo herní odpoledne s logickými a...
Školní kolo olympiády z anglického jazyka   Ve středu 24. 1. 2018 se v naší škole konalo školní koly olympiády z anglického jazyka. Zúčastnili...
Bruslení v Sedlčanech   Ve čtvrtek 1. 2. 2018 pojedou naši žáci do Sedlčan, kde jim vedení školy pronajalo na dvě hodiny...
Vánoční besídka v KD Na konec roku naše škola opět připravila divadelní představení - tentokrát pohádku Dva tovaryši, která...
Zpívání koled u klavíru   Tradiční každoroční zpívání koled u klavíru bylo letos pojato jako prezentace jednotlivých tříd....
Vánoční přání   Dovolte mi poděkovat všem žákům i zaměstnancům školy, obce, důchodcům, rodičům našich žáků a...
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113