Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 

Protože kvůli globálnímu oteplování i dalším faktorům není pravděpodobné, že by dlouhodobě a silně zamrzly blízké vodní toky a nádrže, vypravila se ve čtvrtek 1. února 2018 naše škola na zimní stadión do Sedlčan na bruslení. Velcí i malí, začátečníci i pokročilejší žáci si dvouhodinové bruslení užili, individuálně si zabruslili, dohromady si zahráli „na babu" a „rybičky rybičky rybáři jedou" a unavení, ale spokojení se ve zdraví vrátili domů.

Žáci 2. stupně navíc navštívili Městské muzeum v Sedlčanech, kde shlédli expozici „Ve stínu impéria – Germáni a doba římská" a vědomosti na téma starověk si ucelili vyplněním didaktických listů.

Pronájem zimního stadiónu zaplatila škola ze sponzorských darů, vstupné do muzea jsme měli zdarma a jízdné bylo zaplaceno z třídních fondů z výtěžku z vánočních trhů.

Nezbývá, než žáky pochválit za vzorné chování a těšit se na další podobnou akci.

Libor Kalivoda

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
Recitační soutěž   Dne 14. 2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže, která má na zdejší škole již mnohaletou...
Pracovní činnosti chlapců   Minulý týden se chlapci druhého stupně v rámci hodiny pracovních činností vrhli do kuchyňky. Obvykle...
Bruslení   Protože kvůli globálnímu oteplování i dalším faktorům není pravděpodobné, že by dlouhodobě a silně...
Herní odpoledne V sobotu 27. 1. 2018 se v prostorách naší základní školy uskutečnilo herní odpoledne s logickými a...
Školní kolo olympiády z anglického jazyka   Ve středu 24. 1. 2018 se v naší škole konalo školní koly olympiády z anglického jazyka. Zúčastnili...
Bruslení v Sedlčanech   Ve čtvrtek 1. 2. 2018 pojedou naši žáci do Sedlčan, kde jim vedení školy pronajalo na dvě hodiny...
Vánoční besídka v KD Na konec roku naše škola opět připravila divadelní představení - tentokrát pohádku Dva tovaryši, která...
Zpívání koled u klavíru   Tradiční každoroční zpívání koled u klavíru bylo letos pojato jako prezentace jednotlivých tříd....
Vánoční přání   Dovolte mi poděkovat všem žákům i zaměstnancům školy, obce, důchodcům, rodičům našich žáků a...
Exkurze v Techmanii Plzeň     Ve středu 20. 12.2017 jsme podnikli celoškolní výlet za poznáním do Techmanie v Plzni. V...
Vánoční laťka   Dne 12. 12. 2017 se v naší škole konal již 26. ročník Vánoční laťky – soutěže ve skoku vysokém. Žáci...
Mikulášská nadílka   5. prosince 2017 zavítali do naší školy čerti, Mikuláš a andělé. Obešli všechny třídy, přečetli...
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113