Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Školní družina

Obecná ustanovení 

 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středím, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.    

 

tel. č. : 721979770

 


  Fotky ze školní družiny 

Protože jsme se konečně dočkaly první sněhové nadílky, vyrazila školní družina na zahradu, užít si zimních radovánek. Jedna skupinka řádila na bobech a druhá se s nadšením pustila do staveb sněhuláků. Na zahradě nám vyrosla celá rodinka a dokonce sněhový čert. Je škoda, že nám sníh moc dlouho nevydržel. 

 

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113