Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Kolektiv – šk. rok 2016-2017

ředitelka:

 • Ing. Alena Suchopárová

zástupkyně ředitelky školy:

 • Mgr. Petra Papežová

výchovný poradce:

 • Mgr. Petr Fejt

preventista rizikových jevů:

 • Mgr.Michaela Fejtová Krajská

třídní učitelé :

 • 1. ročník : Mgr. Petr Fejt
 • 2. ročník : Mgr. Lýdia Milanovská
 • 3. ročník : Mgr. Lýdia Milanovská
 • 4. ročník : Mgr. Miroslava Sporná
 • 5. ročník : Mgr. Miroslava Sporná
 • 6. ročník : Mgr. Jitka Tyrmerová
 • 7. ročník : Libuše Kabylová, DiS
 • 8. ročník : Mgr. Libor Kalivoda
 • 9. ročník : Mgr. Petra Papežová

učitelé bez třídnictví:

 • Mgr. Lenka Klausová, Petr Halada, Mgr. Jana Ptáčková, Michaela Souchová
 • Zdeňka Recmanová - asistentka pedagoga

speciální třídy:

 • Bc. Janka Kociánová, Mgr.Jitka Kakešová, Mgr. Michaela Fejtová Krajská
 • vychovatelky ve speciální třídě: Milena Drábková, Jaroslava Korecká
 • asistentky pedagoga ve speciální třídě: Alena Turková, Gabriela Cintulová, Kateřina Rybařová

školní družina:

 • vedoucí vychovatelka - Zdeňka Vostarková
 • vychovatelky - Milena Drábková, Gabriela Cintulová, Jaroslava Korecká, Libuše Kabylová

přípravná třída:

 • Mgr. Tereza Folbrechtová
 • provozní pracovníci:
 • Václav Černý - školník
 • Pavlína Procházková - uklízečka
 • Jana Nováková - uklízečka
 • Šárka Komárková- vedoucí školní kuchyně
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113