Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Kroužky otevřené v roce 2016/2017

Kroužek Vyučující den čas
Volejbal 2. st. Mgr. L. Kalivoda čtvrtek 14,45 -15,30
Zumba 2. st. Bc. S. Janská  pondělí 14,45 -15,30
Zumba 1. st. Bc. S. Janská pondělí 12,55-13,40
Florbal PT- 3. tř.  Mgr. P. Fejt úterý sudé 13,00-14,30
Florbal 4.- 7. tř Mgr. P. Fejt pátek 13,00-14,30
Vybíjená PT-5. tř.  Mgr. P. Fejt čtvtek lichý 13,00-14,30
Rukodělný  Mgr. T.Folbrechtová úterý liché 13,00-14,30
Hudební kroužek  Bc. J. Kociánová čtvrtek 14,45-15,30
Pohádková AJ  Bc.J. Kociánová  středa 12,30-13,15
Výt.-prac. kroužek Mgr. M. Fejtová Krajská čtvrtek 12,30-13,15
Logopedie Mgr. L. Milanovská středa 11,30-12,15
Vaření  G. Cintulová středa lichá 13,45-15,15
Divadelní kroužek Z. Recmanová    pátek 13,00-14,30


Knihovna 1. st. (zdarma) Mgr. L. Klausová PO 12,30-13,15
Knihovna 2. st. (zdarma) Mgr. P. Papežová ST 12,00-12,45

Úhrada za kroužky: za 1.pololetí do konce září 2016, za 2. pololetí do konce ledna 2017
(1 hod. kroužek - 200,- Kč/polol.; 2 hod. kroužek 400,- Kč/polol.)

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113