Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Výchovný poradce

Výchovný poradce: Bc. Janka Kociánová

Konzult. hodiny:

pro žáky - během každé velké přestávky

pro ostatní - kdykoli po telefonické dohodě na tel. 318 677 113 nebo e-mailem na : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Úloha výchovného poradce:

- poradenství při výběru vhodné střední školy (volbě povolání)

- poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace)


- péče o žáky se specifickými poruchami učení ( dyslexie, dysortografie, dyskalkulie)


- práce s mimořádně nadanými žáky


- zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, se střediskem výchovné péče a s jinými orgány státní správy ( zejména s orgány péče o dítě)


- poradenství v obtížných životních situacích žáků

 

Důležité poradenské pracoviště:

Pedagogicko-psychologická poradna Příbram, Pod Šachtami 294, 261 01 Příbram IV, tel. č. 318624085,

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PPP pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí.

Je vhodné konzultovat návštěvu PPP s třídním učitelem, případně výchovným poradcem.

Středisko výchovné péče Příbram - SVP Příbram je poradenské pracovištěm diagnostického ústavu pro mládež

 Informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení se koná na základě novelizace zákona č. 561/2044 Sb. (školský zákon)

zákonem č. 472/2011 Sb. ze dne 20. prosince 2011

1.Přijímací zkoušky dle § 60 zákona č. 561 2004 Sb. ve znění pozdějších zákonů stanoví ŘŠ.

2. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky.

3. Za žáky vyplní přihlášky výchovný poradce.

4. Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března (poštou nebo osobně).

5. Po přijetí přihlášky bude uchazečům zasláno vyrozumění o zařazení uchazeče do přijímacího řízení.

6.Přijímací zkoušky se na většině škol nedělají. Školy si stanovují vlastní kritéria, podle kterých uchazeče přijímají (prospěch z 8. ročníku a pololetí 9. ročníku).

7. Rozhodnutí o nepřijetí bude oznámeno ředitelem SŠ nejdříve 22. dubna. 

8. Rozhodnutí o přijetí uchazeče se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným reg. číslem. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě SŠ.

 


 

Užitečné odkazy:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore - informace o přijímacím řízení a jeho změnách

www.proskoly.cz – testy volby povolání a dětských schopností

http://www.zkousky-nanecisto.cz/ - testy od páté třídy po maturitu

www.scio.cz – testy na přijímací zkoušky, možno zakoupit nebo zadarmo vyzkoušet demo verzi

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113