Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Školní projekty

„Školní mléko„

Již od roku 1999 existuje program na podporu spotřeby mléka ve školách s cílem snížit deficit vápníku u dětské populace a zlepšit stravovací návyky. Akce „ Školní mléko „ je podporovaná ze zdrojů EU a s přispěním národní podpory.

Naše škola se do programu zapojila prakticky od počátku a od té doby nabízíme dětem dotované školní mléko, dodávané firmou Laktea. V praxi to znamená, že si každý žák může zakoupit ochucená mlíčka, jogurty, sýry a lipánky ( v různých příchutích ) za dotované ceny. Podpora se poskytuje na jeden kus mléčného výrobku na žáka a vyučovací den.

Akce je velice oblíbená jak u dětí, tak zejména u jejich rodičů, kteří mají pro děti zdravou svačinku za příznivou cenu.

Miroslava Sporná

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Recyklohraní

Od září 2008 se naše škola účastní projektu Recyklohraní. V jeho rámci žáci plní různé úkoly týkající se třídění a recyklace odpadu, ekologického chování, apod. Za úspěšné plnění úkolů získává škola body, za které si může "nakoupit" různé drobné předměty z katalogu odměn. 

Více na www.recyklohrani.cz

 


Projekt "Moderní vzdělávání v ZŠ Kamýk nad Vltavou"

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy. V rámci tohoto projektu jsou realizovány čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků. K dosažení tohoto cíle byla zřízena školní knihovna a zakoupeno velké množství literatury. Rozpočet projektu je 227 tis. Kč, poskytovatelem podpory je MŠMT. Projekt se realizuje v období 1. 9. až 31. 12. 2015 

 


Projekt "Technické vzdělávání v ZŠ Kamýk nad Vltavou"

Také tento projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy. Jeho cílem je rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy formou vytváření žákovských výrobků. K dosažení tohoto cíle bylo zakoupeno nářadí a materiál do žákovské dílny. Výstupem projektu bude kromě vybavené školní dílny, také 15 žákovských portfolií (skupin výrobků). Rozpočet projektu je 204 tis. Kč, poskytovatelem podpory je MŠMT. Projekt se realizuje v období 1. 9. až 31. 12. 2015 

 


Ovoce do škol

ovoce_plakat  

Cílem projektu "Ovoce do škol" je zvýšit oblibu ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

 

Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela ZDARMA všichni žáci 1. – 5. tříd.

 

Projekt "Ovoce do škol" spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí.

Prostředky na tento projekt poskytne Evropská unie 73% a Česká republika 27%.

  


 

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113