Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 

Speciální třídy

Od školního roku 2017/2018 jsou v kamýcké základní škole otevřeny dvě speciální třídy. V nich se vzdělávají žáci se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a dále žáci s více vadami a autismem.


Hlavním cílem těchto speciálních tříd je předat dětem takové dovednosti, znalosti a návyky, aby se dokázaly co nejvíce a co nejsamostatněji zapojit do běžného života.


Každý žák je vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu, který zohledňuje jeho dovednosti a schopnosti.


Výuka ve speciálních třídách probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami "Cesta". Žáci tímto plní povinnou školní docházku, školu však mohou navštěvovat deset let.

 

vychovatelka ve speciálních třídách

Milena Drábková

 

 

asistentky ve speciálních třídách

Gabriela Cintulová

Alena Turková

Jaroslava Korecká

 

logo_dsp

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113