Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 

Protože kvůli globálnímu oteplování i dalším faktorům není pravděpodobné, že by dlouhodobě a silně zamrzly blízké vodní toky a nádrže, vypravila se ve čtvrtek 1. února 2018 naše škola na zimní stadión do Sedlčan na bruslení. Velcí i malí, začátečníci i pokročilejší žáci si dvouhodinové bruslení užili, individuálně si zabruslili, dohromady si zahráli „na babu" a „rybičky rybičky rybáři jedou" a unavení, ale spokojení se ve zdraví vrátili domů.

Žáci 2. stupně navíc navštívili Městské muzeum v Sedlčanech, kde shlédli expozici „Ve stínu impéria – Germáni a doba římská" a vědomosti na téma starověk si ucelili vyplněním didaktických listů.

Pronájem zimního stadiónu zaplatila škola ze sponzorských darů, vstupné do muzea jsme měli zdarma a jízdné bylo zaplaceno z třídních fondů z výtěžku z vánočních trhů.

Nezbývá, než žáky pochválit za vzorné chování a těšit se na další podobnou akci.

Libor Kalivoda

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
100 let Československa   Projekt k 100. výročí vzniku republiky Letos si připomínáme 100 let od vzniku Československa....
Ukliďme Česko   Každý kousek se počítá. To je heslo, kterým se řídili nejen žáci ZŠ Kamýk nad Vltavou, když 9. dubna...
Zápis do I. třídy       Ačkoli některé školy zápis do prvního ročníku považují za formalitu, naše škola...
Zámek Dobříš a anglicko-česká divadelní představení V úterý 27. 3. 2018 se naši žáci ze třetí až deváté třídy vypravili na Dobříš. Zde strávili celé dopoledne...
Velikonoční dílničky pro rodiče a dětičky, dědečky a babičky Po roce se opět školní zahrada přeměnila ve "Velikonoční dílničky pro rodiče a dětičky, dědečky i...
Soutěž "Zelená nejen pro kluky"   Žáci a žákyně 2. stupně naší školy se účastní dílenské soutěže "Zelená nejen pro kluky". Soutěž...
Sedlčanská růže-recitační soutěž   Ve čtvrtek 22. března se naši nejlepší recitátoři prvního až pátého ročníku prezentovali v...
Záškoláctví - beseda   12. 3. 2018 se konala přednáška na téma záškoláctví, kterou si pro žáky připravila paní Mgr....
Masopustní karneval   V úterý 27. února 2018 jsme ve škole uspořádali masopustní karneval. Masky se dětem vydařily, jak...
Vybíjená Sport nás baví, neúspěch nás neodradí Žáci naší školy se 20. 2. 2018 zapojili do turnaje v otevřené...
Recitační soutěž   Dne 14. 2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže, která má na zdejší škole již mnohaletou...
Pracovní činnosti chlapců   Minulý týden se chlapci druhého stupně v rámci hodiny pracovních činností vrhli do kuchyňky. Obvykle...
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113