Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 

Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán rozhodla svou ředitelkou dne 11.4.2018 podle § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do 1. ročníku školního roku 2018/2019.

K základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, byly přijaty děti pod registračním číslem:

 

012018           082018        132018

022018           092018        152018

032018           102018        162018

062018           122018

 

O přijetí každého dítěte bylo v souladu s § 67 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole.

Zveřejněním seznamu na webových stránkách školy (www.zskamyknv.cz) a veřejně přístupném místě školy se podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce však může požádat o jeho vydání, příp. nahlédnutí do spisu.

Pozn.: Připomínáme všem rodičům přijatých dětí, že úvodní informativní schůzka s třídním učitelem před zahájením školní docházky se koná v úterý 12.6.2018 od 16.00 hod. v budově základní školy.

 

Kamýk nad Vltavou 11.4.2018

Č.j.: 71/2018

                                                                                                                                                           Ing. Alena Suchopárová

                                                                                                                                                                  ředitelka školy

Vyvěšeno dne: 23.4.2018

 

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
Vystoupení divadelního kroužku v Sedlčanech Divadelní kroužek vyrazil s představením Princové jsou na draka potěšit také děti do Sedlčan. Přijeli jsme...
Tonda obal na cestách V úterý 8. ledna 2019 absolvovali žáci celé školy ekologický program Tonda obal na cestách od společnosti...
Koledy při doprovodu varhan   Začátkem roku navštívila naše základní škola Kostel Narození Panny Marie v Kamýku nad Vltavou, a to...
Advent a hudba   Téměř celý advent byl v naší škole protkán hudbou. Začali jsme zpíváním a hraním při rozsvícení...
Projekt "Prevence drog"       Ve středu 19.12. probíhal v dopoledních hodinách celoškolní projekt na...
Princové jsou na draka   Konec roku opět patřil divadlu. Tentokrát šlo o upravenou verzi slavné hudební pohádky Zdeňka...
Vánoční laťka Dne 13. 12. 2018 se v naší škole konal již 27. ročník Vánoční laťky - soutěže ve skoku vysokém. Jako každý...
Flétnový koncert v kostele Vánoce a hudba patří k sobě, a tak jsme uspořádali malý předvánoční žákovský flétnový koncert. Zazněly zde...
Čertí brko    Dne 11. 12. se naše škola vydala dvěma autobusy do obchodního centra Olympia v Plzni do kina...
Akce divadelního kroužku   Divadelní kroužek už od října pilně nacvičuje na vánoční představení. Zkoušky jsou opravdu náročné...
Čerti a Mikuláš ve škole   Jak je na naší škole již tradicí, žáci 9. třídy se i letos postarali o mikulášskou nadílku....
Speciální třída v předvánoční Příbrami   Návštěva předvánoční Příbrami se stala pro speciální třídy už tradicí. Stejně jako v předchozích...
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113