Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 

Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán rozhodla svou ředitelkou dne 11.4.2018 podle § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do 1. ročníku školního roku 2018/2019.

K základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, byly přijaty děti pod registračním číslem:

 

012018           082018        132018

022018           092018        152018

032018           102018        162018

062018           122018

 

O přijetí každého dítěte bylo v souladu s § 67 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole.

Zveřejněním seznamu na webových stránkách školy (www.zskamyknv.cz) a veřejně přístupném místě školy se podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce však může požádat o jeho vydání, příp. nahlédnutí do spisu.

Pozn.: Připomínáme všem rodičům přijatých dětí, že úvodní informativní schůzka s třídním učitelem před zahájením školní docházky se koná v úterý 12.6.2018 od 16.00 hod. v budově základní školy.

 

Kamýk nad Vltavou 11.4.2018

Č.j.: 71/2018

                                                                                                                                                           Ing. Alena Suchopárová

                                                                                                                                                                  ředitelka školy

Vyvěšeno dne: 23.4.2018

 

Previous Next
  • 1
  • 2
Návrat do minulosti   Kdo přišel v úterý 16. 10. 2018 do naší školy, byl překvapen. Učebny byly bez žáků. Divíte se? Ptáte...
Zelená nejen pro kluky - adventní výrobky   Žáky a žákyně 2. stupně naší školy jsme přihlásili do programu "Zelená nejen pro kluky", který je...
Hudba šesti kontinentů   Začátkem října se slaví Mezinárodní den hudby. Také naše škola tento den oslavila - jak jinak než...
Výlet speciálních tříd do Petrovic V září se vydaly speciální třídy v rámci tématu "Místo, kde žijeme" do Petrovic, kam nás pozvali naši...
Cyklistická soutěž DA-BA Na naší škole se již stalo tradicí, že začátkem školního roku připraví sportovní klub DA-BA pro děti 1....
Celoškolní výlet na vyhlídku Podkova Nádherné letní počasí nás ve středu 12. září doprovázelo na celoškolním výletě na vyhlídku Podkova. Menší...
Zahájení školního roku 2018/2019 Prázdniny skončily a my jsme se opět sešli v budově naší školy, abychom společně přivítali nový školní...
Informace o zahájení vyučování ve šk. roce 2018/2019   Vážení rodiče, milé děti, prázdniny pomalu končí, a tak se  tradičně sejdeme v pondělí...
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113