Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 

Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán rozhodla svou ředitelkou dne 11.4.2018 podle § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do 1. ročníku školního roku 2018/2019.

K základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, byly přijaty děti pod registračním číslem:

 

012018           082018        132018

022018           092018        152018

032018           102018        162018

062018           122018

 

O přijetí každého dítěte bylo v souladu s § 67 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole.

Zveřejněním seznamu na webových stránkách školy (www.zskamyknv.cz) a veřejně přístupném místě školy se podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce však může požádat o jeho vydání, příp. nahlédnutí do spisu.

Pozn.: Připomínáme všem rodičům přijatých dětí, že úvodní informativní schůzka s třídním učitelem před zahájením školní docházky se koná v úterý 12.6.2018 od 16.00 hod. v budově základní školy.

 

Kamýk nad Vltavou 11.4.2018

Č.j.: 71/2018

                                                                                                                                                           Ing. Alena Suchopárová

                                                                                                                                                                  ředitelka školy

Vyvěšeno dne: 23.4.2018

 

Previous Next
  • 1
  • 2
Závěr školního roku 2017/2018   Poslední školní týden byl tak jako vždy plný shonu, práce, úklidu, ale i zábavy. Finišovali jsme s...
Plavba na voru   Vory nemáme v Kamýku každý rok, a tak jsme se jako správní potomci dřívějších plavců vydali na...
Školní akademie   V úterý 26. června 2018 uspořádala naše škola Školní akademii tentokrát věnovanou100. výročí vzniku...
Pozdrav z Březnice   Zatímco se naši spolužáci v Českosaském Švýcarsku zocelují túrami, vydali jsme se my, kteří hlídáme...
Čtvrtek - ŠvP   Dnes dopoledne jsme ve vytvořených skupinách soutěžili ve znalostech o místní krajině. a...
Středa - ŠvP     Hned ráno po snídani nás autobusy svezly do Hřenska. Odtud jsme se vydali po strmé stezce k...
Úterý - ŠvP   Milí rodiče, chceme vás informovat o průběhu druhého dne ve škole v přírodě. Tradičně byl budíček...
Pondělí - ŠvP   Máme za sebou první den školy v přírodě . cestovali jsme do Českosaského Švýcarska do obce...
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113