Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 

Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán rozhodla svou ředitelkou dne 11.4.2018 podle § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do 1. ročníku školního roku 2018/2019.

K základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, byly přijaty děti pod registračním číslem:

 

012018           082018        132018

022018           092018        152018

032018           102018        162018

062018           122018

 

O přijetí každého dítěte bylo v souladu s § 67 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole.

Zveřejněním seznamu na webových stránkách školy (www.zskamyknv.cz) a veřejně přístupném místě školy se podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce však může požádat o jeho vydání, příp. nahlédnutí do spisu.

Pozn.: Připomínáme všem rodičům přijatých dětí, že úvodní informativní schůzka s třídním učitelem před zahájením školní docházky se koná v úterý 12.6.2018 od 16.00 hod. v budově základní školy.

 

Kamýk nad Vltavou 11.4.2018

Č.j.: 71/2018

                                                                                                                                                           Ing. Alena Suchopárová

                                                                                                                                                                  ředitelka školy

Vyvěšeno dne: 23.4.2018

 

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
Úspěch v okresním kole matematické olympiády     V Příbrami se konalo okresní kolo matematické olympiády, kterého se účastnili i úspěšní...
Den vody   Díky Ochraně fauny z Hrachova bylo pondělní dopoledne projektového charakteru. Všichni žáci si...
Dílenská soutěž "Zelená nejen pro kluky"   23.dubna 2018 přijel na naši školu truhlář a pedagog pan Částka, aby žákům a žákyním 2. stupně...
Spaní v družině Děti ze školní družiny se letos již posedmé sešly na školní zahradě. Paní učitelky pro ně připravily různé...
Seznam přijatých dětí do I. třídy pro šk.rok 2018/2019   Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, jako příslušný správní...
100 let Československa   Projekt k 100. výročí vzniku republiky Letos si připomínáme 100 let od vzniku Československa....
Ukliďme Česko   Každý kousek se počítá. To je heslo, kterým se řídili nejen žáci ZŠ Kamýk nad Vltavou, když 9. dubna...
Zápis do I. třídy       Ačkoli některé školy zápis do prvního ročníku považují za formalitu, naše škola...
Zámek Dobříš a anglicko-česká divadelní představení V úterý 27. 3. 2018 se naši žáci ze třetí až deváté třídy vypravili na Dobříš. Zde strávili celé dopoledne...
Velikonoční dílničky pro rodiče a dětičky, dědečky a babičky Po roce se opět školní zahrada přeměnila ve "Velikonoční dílničky pro rodiče a dětičky, dědečky i...
Soutěž "Zelená nejen pro kluky"   Žáci a žákyně 2. stupně naší školy se účastní dílenské soutěže "Zelená nejen pro kluky". Soutěž...
Sedlčanská růže-recitační soutěž   Ve čtvrtek 22. března se naši nejlepší recitátoři prvního až pátého ročníku prezentovali v...
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113