Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Vyhodnocení dotazníků zákonných zástupců žáků

 license manager icon

 

VÁŽENÍ RODIČE A ŽÁCI,
DĚKUJI VÁM MNOHOKRÁT ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKŮ, KTERÉ MNĚ POMOHLY ZMAPOVAT KLIMA, VAŠE POTŘEBY A PŘÁNÍ U NÁS VE ŠKOLE. VŠECHNY PŘIPOMÍNKY A INFORMACE JSOU PLNĚ A VÁŽNĚ BRÁNY NA ZŘETEL A POSTUPNĚ BUDEME PRACOVAT NA JEJICH NAPLNĚNÍ ČI PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH.
Velké poděkování patří také rodičům žáků, kteří již nenavštěvují naši školu, za uvedení důvodů proč přendali své děti na jiné školy.
Mgr. Radek Behenský, ředitel školy

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRIORITY PRO NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ:
1/ ŠKOLA BUDE OTEVŘENÝM A VSTŘÍCNÝM PROSTŘEDÍM BEZ URÁŽENÍ A PONIŽOVÁNÍ S OCHOTOU POMOCI, KDE SE BUDE RESPEKTOVAT NÁZOR DRUHÝCH, I KDYŽ S NÍM NEBUDE MOŽNÉ SOUHLASIT, VČETNĚ ŽÁKŮ
2/ VÝUKA BUDE REALIZOVÁNA PODLE ŠVP, VČETNĚ DRUHÉHO CIZÍHO JAZYKA, BUDOU VE VĚTŠÍ MÍŘE VYUŽÍVÁNY RŮZNÉ METODY PRÁCE; POZNÁMKY PRO ŽÁKY BUDOU STRUČNÉ A PŘEHLEDNÉ; UČIVO SE BUDE PROCVIČOVAT A ŽÁKŮM BUDE NABÍDNUTO PŘÍPADNÉ DOUČOVÁNÍ; VÝUKA ŽÁKŮ S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI BUDE PROBÍHAT DLE DOPORUČENÍ ŠPZ
3/ ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ BUDE ZÁVISET NA POČTU ZAPOJENÝCH ŽÁKŮ; BUDEME RÁDI ZA NABÍDKU ZE STRANY RODIČŮ ČI PRARODIČŮ A PŘÍPADNĚ NABÍDKY EXTERNÍCH ORGANIZACÍ
4/ VÝZDOBA ŠKOLY BUDE POSTUPNĚ UPRAVOVÁNA
5/ ŽÁKŮM BUDE UMOŽNĚN PRO TRÁVENÍ POLEDNÍCH PŘESTÁVEK POBYT V PŘEDEM URČENÝCH ŠKOLNÍCH PROSTORÁCH; ZÁROVEŇ TOTO BUDE PLATIT PŘED ZAHÁJEÍM ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ PRO ŽÁKY DOJÍŽDĚJÍCÍ
6/ BUDOU REALIZOVÁNY PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO ŽÁKY ZAMĚŘENÉ NA ZLEPŠENÍ MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ, VZTAHŮ VE TŘÍDĚ
7/ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ BUDOU ZPROVOZNĚNY OBĚ ŠATNY U TV
8/ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ BUDE ZAJIŠTĚNO FUNKČNÍ ZAMYKÁNÍ KABINEK WC
9/ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ BUDOU V DOBĚ VELKÉ PŘESTÁVKY UMOŽNĚNY ŽÁKŮM V TĚLOCVIČNĚ ŠKOLY POHYBOVÉ AKTIVITY
10/ TEPLOTY V UČEBNÁCH BUDOU PRAVIDELNĚ SLEDOVÁNY A PŘÍPADNĚ BUDE UPRAVEN REŽIM VYTÁPĚNÍ
11/ SOLENÍ A KOŘENĚNÍ JÍDEL BYLO SNÍŽENO NA MINIMUM NORMY, S VEDOUCÍ ŠJ PROKONZULTOVÁN JÍDELNÍČEK DO BUDOUCÍHO OBDOBÍ, ZÁROVEŇ ŘEŠENY I PODNĚTY OHLEDNĚ PŘÍSTUPU PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
12/ SPOTŘEBNÍ KOŠ PRO ŠJ JE VYHOVUJÍCÍ, NORMY PRO OVOCE A ZELENINU JSOU SPLNĚNY; PŘÍPADNÉ PŘIPOMÍNKY BUDOU ŘEŠENY NEPRODLENĚ, PÁTEČNÍ REŽIM OBĚDŮ BYL JIŽ PO DOHODĚ S VEDOUCÍ ŠJ UPRAVEN; SPOTŘEBA TUKŮ JE SNÍŽENA DÍKY KONVEKTOMATU NA MINIMUM
13/ V PŘÍPADĚ ZAPOMENUTÍ ČIPU ŽÁK OBJEDNANÝ OBĚD DOSTANE-MUSÍ SE DOMLUVIT S PERSONÁLEM KUCHYNĚ
14/ PRO ZJEDNODUŠENÍ PLATEB OBĚDŮ BUDE UMOŽNĚNA PRO ZÁJEMNCE PLATBA PŘES TRVALÝ PŘÍKAZ S VYÚČTOVÁNÍM-VYROVNÁNÍM PLATEB 1X ZA PŮL ROKU
15/ PARKOVÁNÍ ČI PROSTOR PRO VYLOŽENÍ SVÉHO DÍTĚTE BUDOU MÍT ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NA HORNÍ KOMUNIKACI-U TV; ZAMĚSTNANCI BUDOU PARKOVAT POUZE U ŘEKY; DO BUDOUCÍHO OBDOBÍ BUDE PŘÍPADNĚ ŘEŠENO SE ZŘIZOVATELEM

Previous Next
  • 1
  • 2
Škola se neruší !!!   Vážení rodiče, přátelé a příznivci naší školy!   Školní rok končí, do příštího nám...
Prázdninový provoz ve škole Prázdninový provoz ve škole V době hlavních prázdnin, tj. od 1.7.2019 do 31.8.2019, bude úředním dnem...
Poděkování     Vážení rodiče a žáci,   děkuji vám všem za společně strávené chvíle...
Šumava - den čtvrtý Čtvrtek – oddychový den Ve středu večer nás čekala dvě překvapení. Přijela za námi naše bývalá paní...
Šumava - den třetí     Ve středu 19. 6. jsme se po snídani vydali na Prášilské jezero.  Na cestu...
Šumava - den druhý Úterý 18. 6. 2019 Dnes jsme se vydali na Černé a Čertovo jezero. Cesta byla místy náročnější, ale...
Šumava - den první   Milí rodiče a kamarádi, posíláme Vám první zprávu ze Šumavy. Cestu jsme zvládli na jedničku,...
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113