Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 

Začátek jarních prázdnin. Okolo naší školy utichlo dětské štěbetání, ale zevnitř školy se ozývá bouchání, ťukání a jiné zvuky, připomínající svému okolí, že ve škole má několik lidí napilno.

 

Nezaháleli jsme. Kromě vybudování zcela nové učebny pro výuku pracovních činností a výtvarné výchovy jsme obnovili pro každodenní užívání obě šatny u tělocvičen, částečně vymalovali prostory školy, výzdobě dali nový vzhled a provzdušnili a prosvětlili také prostor u šatních skříněk. Na toaletách byly umístěny nové osoušeče rukou, ve třídách nainstalovány zásobníky na papírové ručníky. Paní Drábková se postarala o oživení veškeré školní flóry. Nutno podotknout, že s touto prací začala již dlouho před prázdninami. Ve čtvrté třídě bylo nově umístěno jedno oddělení školní družiny a všechna oddělení byla rovněž prostorově upravena. Do nového skladového prostoru školní družiny byl umístěn pracovní materiál. Veliký dík patří v tomto ohledu paní vychovatelce Cintulové. Ve školní kuchyni a jídelně „řádily“ s vervou naše paní kuchařky, v čele s paní Komárkovou. Za velké podpory obce se podařilo vymalovat celou kuchyň, jídelnu a celý prostor viditelně zkulturnit. V jídelně jsme umístili obrazy, které přišli o prázdninách namalovat někteří žáci ze šesté a osmé třídy. Ti zvládli během dvou dnů vytvořit celkem 15 velkoplošných obrazů. Paní uklízečky „smejčily“ všechny prostory a i přes velikou únavu na nich byla vidět radost z práce, kterou odvedly. 

 

Děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu, ať už to byly některé paní učitelky, vychovatelky, učitelé, provozní zaměstnanci, žáci, zaměstnanci obce nebo firmy zajišťující opravy, úpravy či realizaci nových prostor. Velké poděkování patří panu školníkovi Václavu Černému, bez kterého bychom zvládli „sotva polovinu práce“. V neposlední řadě patří poděkování za podporu školy panu starostovi.

                                                                                                                                                                                                                 Radek Behenský

  

Previous Next
  • 1
  • 2
Škola se neruší !!!   Vážení rodiče, přátelé a příznivci naší školy!   Školní rok končí, do příštího nám...
Prázdninový provoz ve škole Prázdninový provoz ve škole V době hlavních prázdnin, tj. od 1.7.2019 do 31.8.2019, bude úředním dnem...
Poděkování     Vážení rodiče a žáci,   děkuji vám všem za společně strávené chvíle...
Šumava - den čtvrtý Čtvrtek – oddychový den Ve středu večer nás čekala dvě překvapení. Přijela za námi naše bývalá paní...
Šumava - den třetí     Ve středu 19. 6. jsme se po snídani vydali na Prášilské jezero.  Na cestu...
Šumava - den druhý Úterý 18. 6. 2019 Dnes jsme se vydali na Černé a Čertovo jezero. Cesta byla místy náročnější, ale...
Šumava - den první   Milí rodiče a kamarádi, posíláme Vám první zprávu ze Šumavy. Cestu jsme zvládli na jedničku,...
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113