Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 

Začátek jarních prázdnin. Okolo naší školy utichlo dětské štěbetání, ale zevnitř školy se ozývá bouchání, ťukání a jiné zvuky, připomínající svému okolí, že ve škole má několik lidí napilno.

 

Nezaháleli jsme. Kromě vybudování zcela nové učebny pro výuku pracovních činností a výtvarné výchovy jsme obnovili pro každodenní užívání obě šatny u tělocvičen, částečně vymalovali prostory školy, výzdobě dali nový vzhled a provzdušnili a prosvětlili také prostor u šatních skříněk. Na toaletách byly umístěny nové osoušeče rukou, ve třídách nainstalovány zásobníky na papírové ručníky. Paní Drábková se postarala o oživení veškeré školní flóry. Nutno podotknout, že s touto prací začala již dlouho před prázdninami. Ve čtvrté třídě bylo nově umístěno jedno oddělení školní družiny a všechna oddělení byla rovněž prostorově upravena. Do nového skladového prostoru školní družiny byl umístěn pracovní materiál. Veliký dík patří v tomto ohledu paní vychovatelce Cintulové. Ve školní kuchyni a jídelně „řádily“ s vervou naše paní kuchařky, v čele s paní Komárkovou. Za velké podpory obce se podařilo vymalovat celou kuchyň, jídelnu a celý prostor viditelně zkulturnit. V jídelně jsme umístili obrazy, které přišli o prázdninách namalovat někteří žáci ze šesté a osmé třídy. Ti zvládli během dvou dnů vytvořit celkem 15 velkoplošných obrazů. Paní uklízečky „smejčily“ všechny prostory a i přes velikou únavu na nich byla vidět radost z práce, kterou odvedly. 

 

Děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu, ať už to byly některé paní učitelky, vychovatelky, učitelé, provozní zaměstnanci, žáci, zaměstnanci obce nebo firmy zajišťující opravy, úpravy či realizaci nových prostor. Velké poděkování patří panu školníkovi Václavu Černému, bez kterého bychom zvládli „sotva polovinu práce“. V neposlední řadě patří poděkování za podporu školy panu starostovi.

                                                                                                                                                                                                                 Radek Behenský

  

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
Velikonoční dílničky Že se v naší škole pořád něco děje, dokládá i další akce - Velikonoční dílničky. Konaly se již potřetí pod...
Sdělení rodičům   Vážení rodiče, všechny žádosti, prosím, směřujte k řediteli školy (uvolnění...
Čtení a nocování s knihou ve školní družině Již devátým rokem probíhala ve školní družině akce  „ Čtení a nocování s knihou". Sešli...
Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání dle registračních čísel Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání   V Kamýku nad Vltavou dne...
Velikonoční dílničky 2019   Unie rodičů při ZŠ Kamýk nad Vltavou pořádá v úterý 16. 4. 2019 od 15:00 h na...
Návštěva z Polska Naši školu navštívily děti z Golancze. Zástupci z naší školy s nimi celý týden jezdili na...
BESIP V pátek  5.4.2019 navštívila 4. a 5. třídu paní Sladovníková z organizace BESIP. Děti si...
Bruslení v Sedlčanech V úterý 2. 4. 2019 jsme se podruhé v tomto školním roce vydali na zimní stadion do Sedlčan. Zde jsme...
Poetické dopoledne u klavíru V naší škole je zvykem scházet se u klavíru a zaposlouchat se do vánočních koled. První pondělí v měsíci...
Prevence rizikových jevů   V rámci prevence rizikových jevů nás ve dnech 25. 3. a 28. 3. 2019 navštívila školní...
Recitační soutěž Carmina Letošní ročník regionální recitační soutěže „Carmina  2019“ patřil kamýckým dětem. Na soutěž jsme...
Den otevřených dveří Ve středu 3. 4. 2019  od 8,00 do 17,00 Vás rádi přivítáme na Dni otevřených dveří v naší...
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113