Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Výsledek obrázku pro obrázky k zápisu

Zápis do 1. tříd proběhne v úterý 9.4. 2019 od 13,00 do 18,00 hodin a v náhradním termínu ve čtvrtek 11.4. od 13,00 do 18,00 hodin.

K zápisu s sebou přineste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Pro odklad povinné školní docházky musí mít zákonný zástupce vyřízeno

doporučení dětského lékaře, doporučení školského poradenského zařízení   ( např. PPP) a rozhodnutí ředitele školy.

 

                                                                   

 

Kritéria přijímání dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku,

pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného

školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně

i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ

1)  Splnění podmínek k zápisu:

          ▪ dosažení 6ti let věku dítěte do 31. 8. 2019

          ▪ dosažení 6ti let věku dítěte v době září – prosinec 2019

             (podmínka: vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra)

          ▪ dosažení 6ti let věku dítěte v době leden – červen 2020

             (podmínka: vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra)

  

2) Dítě po odkladu povinné školní docházky

 

3) Vyplnění písemné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zákonným zástupcem

(předložení občanského průkazu nebo pasu, rodného listu dítěte, u cizinců –

 předložení pasu s platným povolením k pobytu)

 

4) Tělesná a duševní zralost dítěte

                                                                                                                                           Mgr. Radek Behenský, ředitel školy

 

Previous Next
  • 1
  • 2
Škola se neruší !!!   Vážení rodiče, přátelé a příznivci naší školy!   Školní rok končí, do příštího nám...
Prázdninový provoz ve škole Prázdninový provoz ve škole V době hlavních prázdnin, tj. od 1.7.2019 do 31.8.2019, bude úředním dnem...
Poděkování     Vážení rodiče a žáci,   děkuji vám všem za společně strávené chvíle...
Šumava - den čtvrtý Čtvrtek – oddychový den Ve středu večer nás čekala dvě překvapení. Přijela za námi naše bývalá paní...
Šumava - den třetí     Ve středu 19. 6. jsme se po snídani vydali na Prášilské jezero.  Na cestu...
Šumava - den druhý Úterý 18. 6. 2019 Dnes jsme se vydali na Černé a Čertovo jezero. Cesta byla místy náročnější, ale...
Šumava - den první   Milí rodiče a kamarádi, posíláme Vám první zprávu ze Šumavy. Cestu jsme zvládli na jedničku,...
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113