Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Výsledek obrázku pro obrázky k zápisu

Zápis do 1. tříd proběhne v úterý 9.4. 2019 od 13,00 do 18,00 hodin a v náhradním termínu ve čtvrtek 11.4. od 13,00 do 18,00 hodin.

K zápisu s sebou přineste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Pro odklad povinné školní docházky musí mít zákonný zástupce vyřízeno

doporučení dětského lékaře, doporučení školského poradenského zařízení   ( např. PPP) a rozhodnutí ředitele školy.

 

                                                                   

 

Kritéria přijímání dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku,

pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného

školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně

i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ

1)  Splnění podmínek k zápisu:

          ▪ dosažení 6ti let věku dítěte do 31. 8. 2019

          ▪ dosažení 6ti let věku dítěte v době září – prosinec 2019

             (podmínka: vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra)

          ▪ dosažení 6ti let věku dítěte v době leden – červen 2020

             (podmínka: vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra)

  

2) Dítě po odkladu povinné školní docházky

 

3) Vyplnění písemné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zákonným zástupcem

(předložení občanského průkazu nebo pasu, rodného listu dítěte, u cizinců –

 předložení pasu s platným povolením k pobytu)

 

4) Tělesná a duševní zralost dítěte

                                                                                                                                           Mgr. Radek Behenský, ředitel školy

 

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
Velikonoční dílničky Že se v naší škole pořád něco děje, dokládá i další akce - Velikonoční dílničky. Konaly se již potřetí pod...
Sdělení rodičům   Vážení rodiče, všechny žádosti, prosím, směřujte k řediteli školy (uvolnění...
Čtení a nocování s knihou ve školní družině Již devátým rokem probíhala ve školní družině akce  „ Čtení a nocování s knihou". Sešli...
Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání dle registračních čísel Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání   V Kamýku nad Vltavou dne...
Velikonoční dílničky 2019   Unie rodičů při ZŠ Kamýk nad Vltavou pořádá v úterý 16. 4. 2019 od 15:00 h na...
Návštěva z Polska Naši školu navštívily děti z Golancze. Zástupci z naší školy s nimi celý týden jezdili na...
BESIP V pátek  5.4.2019 navštívila 4. a 5. třídu paní Sladovníková z organizace BESIP. Děti si...
Bruslení v Sedlčanech V úterý 2. 4. 2019 jsme se podruhé v tomto školním roce vydali na zimní stadion do Sedlčan. Zde jsme...
Poetické dopoledne u klavíru V naší škole je zvykem scházet se u klavíru a zaposlouchat se do vánočních koled. První pondělí v měsíci...
Prevence rizikových jevů   V rámci prevence rizikových jevů nás ve dnech 25. 3. a 28. 3. 2019 navštívila školní...
Recitační soutěž Carmina Letošní ročník regionální recitační soutěže „Carmina  2019“ patřil kamýckým dětem. Na soutěž jsme...
Den otevřených dveří Ve středu 3. 4. 2019  od 8,00 do 17,00 Vás rádi přivítáme na Dni otevřených dveří v naší...
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113