Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

V Kamýku nad Vltavou dne 12.4.2019

 

            Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti

s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,

v platném znění (školský zákon), v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku

(2019/2020) takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání jsem rozhodl o přijetí k základnímu

vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková

organizace, uchazečů s tímto registračním číslem:

 

Registrační čísla, která byla přijata:

 

 

01/2019/01

11/2019/01

02/2019/01

12/2019/01

03/2019/01

13/2019/01

04/2019/01

14/2019/01

05/2019/01

15/2019/01

06/2019/01

16/2019/01

07/2019/01

17/2019/01

08/2019/01

 

09/2019/01

 

10/2019/01

 

 

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 12.4. 2019 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno

dne 12.4. 2019 na webových stránkách školy www.kamyknv.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto

rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke KÚ Středočeského kraje a to podáním učiněným u ředitele

školy, který toto rozhodnutí vydal.                                                                            

                                                         Mgr. Radek Behenský, ředitel školy

 

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
Den dětí V pátek 31. 5. 2019 dopoledne se školní zahrada zaplnila dětmi, pro které si žáci 9. ročníku...
Flétnový koncert Koncem května se ve škole uskutečnil moderovaný flétnový koncert s širokým repertoarem sahajícím od...
Dopravní výchova Poslední dubnový den odjeli žáci třetí a páté třídy do Příbrami na dopravní hřiště. Po teoretickém...
Plavecký výcvik žáků Hned po Velikonocích - v úterý 23. dubna, žáci 3. - 5. třídy zahájili druhý ročník plaveckého...
Velikonoční dílničky Že se v naší škole pořád něco děje, dokládá i další akce - Velikonoční dílničky. Konaly se již potřetí pod...
Sdělení rodičům   Vážení rodiče, všechny žádosti, prosím, směřujte k řediteli školy (uvolnění...
Čtení a nocování s knihou ve školní družině Již devátým rokem probíhala ve školní družině akce  „ Čtení a nocování s knihou". Sešli...
Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání dle registračních čísel Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání   V Kamýku nad Vltavou dne...
Velikonoční dílničky 2019   Unie rodičů při ZŠ Kamýk nad Vltavou pořádá v úterý 16. 4. 2019 od 15:00 h na...
Návštěva z Polska Naši školu navštívily děti z Golancze. Zástupci z naší školy s nimi celý týden jezdili na...
BESIP V pátek  5.4.2019 navštívila 4. a 5. třídu paní Sladovníková z organizace BESIP. Děti si...
Bruslení v Sedlčanech V úterý 2. 4. 2019 jsme se podruhé v tomto školním roce vydali na zimní stadion do Sedlčan. Zde jsme...
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113