Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

V Kamýku nad Vltavou dne 12.4.2019

 

            Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti

s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,

v platném znění (školský zákon), v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku

(2019/2020) takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání jsem rozhodl o přijetí k základnímu

vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková

organizace, uchazečů s tímto registračním číslem:

 

Registrační čísla, která byla přijata:

 

 

01/2019/01

11/2019/01

02/2019/01

12/2019/01

03/2019/01

13/2019/01

04/2019/01

14/2019/01

05/2019/01

15/2019/01

06/2019/01

16/2019/01

07/2019/01

17/2019/01

08/2019/01

 

09/2019/01

 

10/2019/01

 

 

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 12.4. 2019 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno

dne 12.4. 2019 na webových stránkách školy www.kamyknv.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto

rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke KÚ Středočeského kraje a to podáním učiněným u ředitele

školy, který toto rozhodnutí vydal.                                                                            

                                                         Mgr. Radek Behenský, ředitel školy

 

Previous Next
  • 1
  • 2
Škola se neruší !!!   Vážení rodiče, přátelé a příznivci naší školy!   Školní rok končí, do příštího nám...
Prázdninový provoz ve škole Prázdninový provoz ve škole V době hlavních prázdnin, tj. od 1.7.2019 do 31.8.2019, bude úředním dnem...
Poděkování     Vážení rodiče a žáci,   děkuji vám všem za společně strávené chvíle...
Šumava - den čtvrtý Čtvrtek – oddychový den Ve středu večer nás čekala dvě překvapení. Přijela za námi naše bývalá paní...
Šumava - den třetí     Ve středu 19. 6. jsme se po snídani vydali na Prášilské jezero.  Na cestu...
Šumava - den druhý Úterý 18. 6. 2019 Dnes jsme se vydali na Černé a Čertovo jezero. Cesta byla místy náročnější, ale...
Šumava - den první   Milí rodiče a kamarádi, posíláme Vám první zprávu ze Šumavy. Cestu jsme zvládli na jedničku,...
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113