Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Školní rok 1962-1963

ředitel – Václav Brynda

zástupce ředitele – L.Lajbner
1.ročník   Jana Franzová    15 žáků  
2.,4 ročník   Ludmila Diasová    32 žáků  
3.ročník   Marie Kosmatová    22 žáků  
5.ročník    Jaroslava Bláhová   21 žáků  
6.ročník   Václav Kučera    32 žáků  
7.ročník    Marie Milanovská   28 žáků  
8.ročník   Karel Suchý   34 žáků  
9.ročník    Josef Cíza    25 žáků  
celkem : 209 žáků  

Vedoucí vychovatelka družiny mládeže – Věra Černohorská
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113