Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Školní rok 1963-1964

ředitel – Václav Brynda

zástupce ředitele – L.Lajbner
1.a 2. postupný ročník   Jana Franzová    30 žáků (12+18)  
3. ročník   Jaroslava Bláhová   19 žáků  
4.ročník   Ludmila Diasová   28 žáků  
5.ročník    Kosmatová   14 žáků  
6.ročník   Hudcová   20 žáků  
7.ročník    Kučera   32 žáků  
8.ročník   Marie Milanovská   26 žáků  
9.ročník    Doubek   28 žáků  
celkem : 197 žáků  

Další vyučující Karel Suchý

Vedoucí vychovatelka družiny mládeže – Věra Černohorská

uklízečka M.Vlková

školnice J.Tremčínská
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113