Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Školní rok 1965-1966

ředitel – Ladislav Lajbner

zástupce ředitele – Josef Vašek
1.postupný ročník   Zdena Vašková   25 žáků  
2. postupný ročník   Jarmila Sirotková   13 žáků  
3. ročník   Jarmila Sirotková   19 žáků  
4.ročník   Marie Kosmatová   19 žáků  
5.ročník    Ludmila Diasová   32 žáků  
6.ročník   Jaroslava Bláhová   18 žáků  
7.ročník    Václav Kučera   22 žáků  
8.ročník   Marie Hudcová   30 žáků  
9.ročník    Josef Doubek   24 žáků  
celkem : 206 žáků  

Družina mládeže 34 žáků – vedoucí Věra Černohorská

další vyučující – Marie Milanovská

zaměstnanci školy: Julie Tremčínská – školnice

uklízečky : Helena Adámková (přízemí), Marta Vlková (1.poschodí), Anna Havlová (2.poschodí)

Topička : Marie Růžičková

Školní jídelna : vedoucí jídelny Marie Švastalová, vedoucí kuchařka Marie Hrochová, pomocná kuchařka Růžena Kupečková, od 1.10.1965 pracuje jako uklízečka v přízemí budovy Helena Adámková.
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113