Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Školní rok 1966-1967

ředitel – Ladislav Lajbner

zástupce ředitele – Josef Vašek
1. ročník   Zdena Vašková   19 žáků  
2. ročník   Marie Kosmatová   17 žáků  
3. ročník   Jaroslava Bláhová   28 žáků  
4.ročník   Marie Kosmatová   14 žáků  
5.ročník    J. Sirotka   27 žáků  
6.ročník   M.Milanovská    31 žáků  
7.ročník     J.Turková    29 žáků  
8.ročník   V.Kučera   20 žáků  
9.ročník    Josef Doubek   19 žáků  
celkem : 204 žáků  

další vyučující : J.Sivá, J.Doubek, J.Sirotková, půlroční výpomoc uč. B.Mayer z Příbrami, který vyučoval až do nástupu uč.J.Turkové.
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113