Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Školní rok 1967-1968

ředitel – Ladislav Lajbner

zástupce ředitele – Josef Vašek
1. ročník   Zdena Vašková   17 žáků  
2. ročník    M.Vykysalová    19 žáků  
3. ročník   M.Kosmatová    19 žáků  
4.ročník   Jaroslava Bláhová    27 žáků  
5.ročník    Jarmila Sirotková    23 žáků  
6.ročník   Josef Doubek    25 žáků  
7.ročník    Marie Milanovská   30 žáků  
8.ročník   Jiřina Turková   29 žáků  
9.ročník    Václav Kučera    18 žáků  
celkem : 208 žáků  

Další vyučující : Ludmila Militká, Václav Kučera, přechodně přijata Krášová.
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113