Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Školní rok 1976 – 1977

ředitel – Ladislav Lajbner

zástupce ředitele – Jarmila Sirotková
1. ročník   Bláhová   30 žáků  
2. ročník   Kovaříková   24 žáků  
3. ročník   Bassiová   19 žáků  
4.ročník   Žáková   22 žáků  
5.ročník    Lechmýřová   24 žáků  
6.ročník   Houska   27 žáků  
7.ročník    Balíková   27 žáků  
8.ročník   Milanovská   16 žáků  
9.ročník    Smetanová   23 žáků  
celkem : 202 žáků  

Bez třídnictví zůstává Jiřina Turková

SD-2 oddělení,vedoucí vychovatelkou V Černohorská, vychovatelkou V.Durmanová

Správní zaměstnanci : školnice – M.Jechortová, uklízečky - Vlková, Bolinová, Havlová, Machačová.

Vedoucí školní jídelny : Zd.Vitoušová, vedoucí kuchařka – Kopečková, kuchařka – Holanová, pomocná kuchařka – Hejnová, koncem roku odešla vedoucí kuchařka Kopečková a na její místo nastoupila dne 1.1.1977 Bohumila Holanová, jako kuchařka začala pracovat Milena Fistungová.

Důchodci na škole : 30.12.1976 onemocněla H.Bassiová. Paní Bassiová byla práce neschopná až do srpna 1977. Za odstoupení Žákové a Bassiové přišly na školu důchodkyně : Jelenková, Kopecká, Koblížková a Martinková. Protože nemohly učit souvisle, vystřídali si prakticky ve 4tř. čtyři vyučující. Jediný důchodce, který učil bez přerušení po celý rok, byl Josef Houska.
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113