Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Školní rok 1978 – 1979

ředitel – Jaroslav Jedlička

zástupce ředitele – Jarmila Sirotková
1. ročník   Kovaříková   19 žáků  
2. ročník   Jelínková   17 žáků  
3. ročník   Bláhová   25 žáků  
4.ročník   Hauserová Svatava   16 žáků  
5.ročník    Šírková   24 žáků  
6.ročník   Lechnýřová   30 žáků  
7.ročník    Turková   22 žáků  
8.ročník   Milanovská   27 žáků  
9.ročník    Lhotecká   19 žáků  
celkem : 207 žáků  

ŠD - vedoucí vychovatelka Černohorská,vychovatelka Durmanová

Bez třídnictví Josef Houska,Ludmila Jiroušková

Správní zaměstnanci : Školní kuchyně : vedoucí kuchařka Bohumila Holanová, kuchařka Milena Fistungová, pomocná kuchařka Zdeňka Hejnová, topička : Věra Bílková, školnice : Marie Jechortová, uklízečky : Bolinová Marta, Havlová Anna, Sirotková Anna.

Vedoucí PS PO SSM Zdenka Vitoušová

Na mateřskou dovolenou odešla Milena Fistungová a za ní nastoupila jako pomocná kuchařka Marie Kociánová.
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113