Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Školní rok 1984-1985

ředitel – Josef Suchopár

zástupce ředitele – Jarmila Sirotková
1. ročník   Marie Kovaříková   30 žáků  
2. ročník   Jaroslava Bláhová   27 žáků  
3. ročník   Roman Vojtíšek   33 žáků  
4.ročník   Věra Pištěková   27 žáků  
5.ročník    Marie Milanovská   32 žáků  
6.ročník   Milan Němec   26 žáků  
7.ročník    Vlasta Lhotecká    25 žáků  
8.ročník   Ivana Sirotková   24 žáků  
celkem : 224 žáků  

1.oddělení ŠD – Věra Černohorská, vedoucí vychovatelka
2.oddělení ŠD – Zdeňka Recmanová

vedoucí PS PO SSM – Milan Němec

provozní pracovníci: školnice- Marie Jechortová uklízečka- Věra Bílková uklízečka- Anna Sirotková uklízečka – Věra Bolínová do 31. 12. 1984 Anna Havlová 1.1 1985- 31. 1. 1985 Ludmila Plavcová 1.2 1985- 13.9. 1985 vedoucí kuchařka – Bohuslava Holanová kuchařka – Milena Fistungová kuchařka – Zdeňka Hejnová topič – Vincenc Houdeček
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113