Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Školní rok 1985-1986

ředitel – Josef Suchopár

zástupce ředitele – Jarmila Sirotková
1. ročník   Marie Kovaříková   34 žáků  
2. ročník    Jaroslava Suková   29 žáků  
3. ročník    Jaroslava Bláhová   24 žáků  
4.ročník    Jiřina Turková   34 žáků  
5.ročník     Ivana Sirotková   28 žáků  
6.ročník   Marie Milanovská   33 žáků  
7.ročník    Milan Němec   28 žáků  
8.ročník   Vlasta Lhotecká   22 žáků  
celkem : 232 žáků  

1.oddělení ŠD – Věra Černohorská, vedoucí vychovatelka, 2.oddělení ŠD – Zdeňka Recmanová

6.1. 1986 nastupuje po mateřské dovolené vychovatelka Zdeňka Vostarková. Od 1. 1. 1986 je Zdeňka Recmanová jmenována do funkce vedoucí vychovatelky. Věra Černohorská dnem 30.12. 1985 odchází do důchodu.

Vedoucí PS PO SSM – Milan Němec

Provozní pracovníci: školnice - Marie Jechortová, uklízečka - Věra Bílková, uklízečka - Anna Sirotková, Ludmila Plavcová, Anna Havlová, Marie Langmajerová, Zdeňka Krejčová, topič - Vincenc Houdeček, Marie Hulanová, vedoucí kuchařka - Bohuslava Holanová, kuchařky - Milena Fistungová, Zdeňka Hejnová.
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113