Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Školní rok 1987-1988

ředitel – Josef Suchopár

zástupce ředitele – Jarmila Sirotková
1. ročník   Marie Kovaříková   18 žáků  
2. ročník   Sporná   25 žáků  
3. ročník   Pecková   29 žáků  
4.ročník   Bláhová   24 žáků  
5.ročník    Turková   24 žáků  
6.ročník   Lhotecká   27 žáků  
7.ročník    Suchý od 23.11.,
Feltovičová do 16.11.   27 žáků  
8.ročník   Milanovská    29 žáků  
celkem : 203 žáků  

I.oddělení ŠD, Zdeňka Recmanová, vedoucí vych. 21dětí
II.oddělení ŠD Zdeňka Vostarková, vychovatelka 27dětí

Monika Feltovičová od 16.11.1987 rizikové těhotenství Karel Suchý(důchodce) nástup 23.11.1987-30.6.1988

vedoucí PS PO SSM – Stanislava Pecková

Provozní pracovníci: školnice- Marie Jechortová, uklízečka- Dagmar Ulramová od 1.9.uklízečka- Zd. Krejčová, uklízečka- Věra Bílková, topič- Vincenc Houdeček.
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113