Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Školní rok 1991-1992

ředitel – Helena Havlíčková

zástupce ředitele – Blažena Suchopárová
1. ročník   Jaroslava Bláhová   17 žáků  
2. ročník - A   Miroslava Sporná    17 žáků  
2. ročník - B   Lenka Klausová   22 žáků  
3. ročník    Petr Fejt    19 žáků  
4.ročník   Otomar Černý   24 žáků  
5.ročník    Jiřina Turková    31 žáků  
6.ročník   Josef Suchopár   23 žáků  
7.ročník    Petr Halada   20 žáků  
8.ročník   Marie Milanovská   25 žáků  
celkem : 175 žáků  

1. oddělení ŠD, Zdeňka Recmanová, vedoucí vychovatelka, 30 dětí
2. oddělení ŠD, Zdeňka Vostarková, vychovatelka, 35 dětí

Provozní zaměstnanci : školnice-Dagmar Ulramová, topič- Vladimír Ulram, uklízečka- Eva Kaiserová, Hana Kramešová, Marie Jechortová, Jana Milanovská.

Zaměstnanci školní jídelny: vedoucí Zdenka Machutová, hl. kuchařka – Bohuslava Holanová, pom. kuchařka –Anna Sirotková, pomocná síla- Zdenka Krejčová.
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113