Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Školní rok 1996-1997

ředitel:   Chvosta Jaroslav  

zástupce ředitele:   Kodetová Anna   
učitelé:   Lenka Klausová    správní zaměstnanci:   Jiří Pilík  
Hana Bouší       Marie Pilíková  
Helena Havlíčková      Eva Kaiserová  
Dana Orlická       Dagmar Ulramová  
Jiřina Turková      Milena Drábková  
Miroslava Sporná   školní jídelna:   Zdeňka Machutová  
Zdeňka Vostarková       Bohuslava Holanová  
Petr Halada      Anna Sirotková  
Josef Suchopár         

Pomocná škola:    Lenka Majerová         
Marie Pilíková        
družina:   Zdeňka Recmanová        
Gabriela Falcová

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113