Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 

Kolektiv – šk. rok 2018-2019

ředitel:

 • Mgr. Radek Behenský

zástupkyně ředitelky školy:

 • Mgr. Petra Papežová

výchovný poradce:

 • Mgr. Janka Kociánová

školní metodik prevence:

 • Mgr. Lýdia Milanovská

třídní učitelé :

 • 1. ročník : Mgr. Miroslava Sporná
 • 2. ročník : Mgr. Lenka Klausová
 • 3. ročník : Mgr. Tereza Folbrechtová
 • 4. ročník : Mgr. Lýdia Milanovská
 • 5. ročník : Mgr. Lýdia Milanovská
 • 6. ročník : Bc. Veronika Patáková
 • 7. ročník : Bc. Michaela Souchová
 • 8. ročník : Bc. Michaela Souchová
 • 9. ročník : Bc. Libuše Kabylová

další pedagogičtí pracovníci:

 • Petr Halada, MBA, Mgr. Sandra Janská, Mgr. Libor Kalivoda,
 • Zdeňka Recmanová - školní asistent

speciální třídy:

 • učitelky: Mgr. Janka Kociánová, Mgr. Jitka Kakešová
 • asistentky pedagoga ve speciální třídě: Alena Turková, Gabriela Cintulová, Jaroslava Korecká, Milena Drábková

školní družina:

 • vedoucí vychovatelka - Zdeňka Vostarková
 • vychovatelky - Milena Drábková, Gabriela Cintulová, Jaroslava Korecká

 

 • provozní pracovníci:
 • Václav Černý - školník
 • Pavlína Procházková - uklízečka
 • Jana Nováková - uklízečka
 • Šárka Komárková- vedoucí školní kuchyně
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113