Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 

Kolektiv

ředitel:

 • Mgr. Radek Behenský

 

výchovný poradce:

 

školní metodik prevence:

 

třídní učitelé :

 • 1. ročník :
 • 2. ročník :
 • 3. ročník :
 • 4. ročník :
 • 5. ročník :
 • 6. ročník :
 • 7. ročník :
 • 8. ročník :
 • 9. ročník :

další pedagogičtí pracovníci:

 • Petr Halada, MBA,
 • Zdeňka Recmanová - školní asistent

speciální třídy:

 • učitelky:  Mgr. Jitka Kakešová
 • asistentky pedagoga ve speciální třídě: Alena Turková, Gabriela Cintulová, Jaroslava Korecká, Milena Drábková

školní družina:

 • vedoucí vychovatelka - Zdeňka Vostarková
 • vychovatelky - Milena Drábková, Gabriela Cintulová

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • provozní pracovníci:
 • Václav Černý - školník
 • Pavlína Procházková - uklízečka
 • Jana Nováková - uklízečka
 • Šárka Komárková- vedoucí školní kuchyně
 •  
 •  


 


Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113