Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Kroužky otevřené ve školním roce 2017/2018

 

Kroužek                             vedoucí                           den                               čas

Vaření (3. – 7. tř.)               G. Cintulová                     ST li                              13,45h – 15,15h

Fotbálek (1. – 4. tř.)            G. Cintulová                     PÁ                                 13,45h – 14,30h

Vybíjená (1. – 4. tř.)            G. Cintulová                     ÚT                                13,45h – 14,30h

Rukodělný (1. – 5. tř.)          Mgr. T. Folbrechtová         ST su                            13,00h – 14,30h

Flétničky (1. – 9. tř.)            Mgr. J. Kociánová              individuálně dle dohody

Hudební kroužek (1. – 9. tř.) Mgr. J. Kociánová              ST                                14,45h – 15,30h

 

Šablony                              vedoucí                           den                                 čas

Čtenářský klub (1. – 9. tř.)   Z. Recmanová                   PÁ                                  12,30h – 14,30h

Čtenářský klub (1. – 9. tř.)   Mgr. J. Kociánová              PÁ                                  12,30h – 14,30h

Čtenářský klub (1. tř.)          Mgr. L. Klausová               ČT                                  11,30h – 13,00h

Klub zábavné logiky              Mgr. L. Kalivoda                PÁ                                  12,30h – 14,00h

a deskových her (6. – 9. tř.)

Klub zábavné logiky              V. Patáková                      ÚT                                  13,00h – 14,30h

a deskových her (1. – 5. tř.)

Doučování 1. – 4. tř.              Mgr. L. Milanovská           ST                                  12,00h - 13,00h

Doučování 2. tř.                     Mgr. T. Folbrechtová        PO                                  12,30h – 13,30h

Doučování 3. – 5. tř.              Mgr. Sporná                    ČT                                  12,30h 13,30h

Doučování 6. – 9. tř.              Bc. Kabylová                   PO                                  14,30h – 15,30h

 

 

 

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113