Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Kroužky otevřené ve školním roce 2018/2019

  

Kroužek    Vedoucí kroužku       Čas

Kroužek logiky a deskových her (2. - 5. tř.)      V. Patáková                                          ÚT 12.30  -13.30

Logopedie (1. tř.)                                           L. Milanovská                                        ST 12.30 - 13.30

Keramika (2. - 5. tř.)                                      T. Folbrechtová                                  li  ČT 12.45 -14.45

Flétna (začátečníci 1. - 9. tř.)                          J. Kociánová individuálně                        PO 11.40–15.40

                                                                                                                               ST 12.00 –13.00

Flétnový soubor (pokročilí 3. - 9. tř.)               J. Kociánová                                           ST 14.45 -15.45

Míčové hry (1.- 6. tř.)                                    G. Cintulová                                            ČT 13.30 -14.30

Divadelní kroužek (1. - 9. tř.)                         Z. Recmanová, J. Kociánová                      PÁ 13.00 -14.30

 

Knihovna 1. stupeň                                        L. Klausová                                             v době ŠD

                                                                                                                                 ČT 12.30 –13.00

Knihovna 2. stupeň                                        P. Papežová individuálně                           ST 12.10 - 12.45

Sportuj ve škole                                             M. Souchová                                        h  PO 13.00 - 14.45

                                                                                                                              d  ST  13.00 - 14.45

 

 

 

 

 

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113