Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Lýdia Milanovská, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny školního metodika prevence 
dle dohody
 
 
Do prevence rizikového chování se zařazuje:
- užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) a onemocnění HIV/AIDS a další infekční nemoci související s užíváním návykových látek
- kriminalita, vandalismus
- virtuální drogy (počítač, video, televize) a gambling,
- záškoláctví
- šikana a jiné násilí, rasismus, xenofobie a intolerance
- domácí násilí
- týrání a zneužívání dětí
- ohrožování mravní výchovy mládeže
- poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)


Základní úkoly metodika prevence:

- koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
- spolupráce s vedením školy a výchovným poradcem při řešení problémů
- vedení evidence rizikového chování na škole
- k působení na rodiče a veřejnost využití nástěnky - propagační a informační materiál, výtvarné a literární práce žáků
- systematické vedení pedagogického sboru k tomu, aby prevence byla součástí výchovného působení v průběhu celé školní docházky dětí, aby děti byly dostatečně odolné vůči rizikovému chování
- týmově spolupracovat s problémovými žáky
- být k dispozici žákům, pedagogům, rodičům i široké veřejnosti v problematice rizikového chování
- účastnit se besed, seminářů, setkání s problematikou rizikového chování, sledovat aktuální dění na scéně primární prevence, účastnit se schůzek metodiků


Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113