Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Výchovný poradce: Mgr. Janka Kociánová

Konzultační hodiny:

každý den 12.30 – 13.00 hod.

ev. kdykoli po dohodě ( e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

Standardní činnosti výchovného poradce

(výňatek z Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních)

 

I.I. Poradenské činnosti:

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.

2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

 

Užitečné odkazy a kontakty:

www.proskoly.cz – testy volby povolání a dětských schopností

www.istp.cz - KTP - kartotéka typových pozic (přehled profesí)

www.infoabsolvent.cz – informační systém pro absolventy, přehled škol a jejich oborů

www.atlasskolstvi.cz - přehled škol a jejich oborů

portal.mpsv.cz/ - Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí

http://www.pppstredoceska.cz/ - PPP Příbram

www.occupationsguide.cz – testy zájmů, dovedností, charakteristiky jednotlivých povolání

http://www.zkousky-nanecisto.cz/- testy od páté třídy po maturitu

www.scio.cz– testy na přijímací zkoušky, možno zakoupit nebo zadarmo vyzkoušet demo verzi

 

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
pracoviště Příbram

Žádost o vyšetření lze podat prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.pppsk.cz

Adresa: Pod Šachtami 294, 261 01 Příbram

Vedoucí odloučeného pracoviště: Mgr. Štěpán Duník

Telefon: 318 624 085
Fax: 318 627 758
Mobil: 733 640 081
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113