Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Naše škola se v letošním roce zapojí do výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. - Moderní cestou ke vzdělávání v Kamýku nad Vltavou. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti i pregramotnosti, nabízí dětem, rodičům i učitelům možnosti dalšího vzdělávání, snaží se pomoci dětem ohroženým školním neúspěchem. Získané finanční prostředky použije škola k financování personální podpory chůvy v MŠ a školního asistenta v ZŠ. Projekt bude realizován v rozmezí 24 měsíců, od září 2017 do srpna 2019. Finanční náklady na projekt činí 733 404,00 Kč. Náklady hradí MŠMT z prostředků EU.

plakatsablony
 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Hodina pohybu navíc

V rámci tohoto projektu absolvují žáci 1. stupně ve školním roce 2017/2018 další hodinu tělesné výchovy týdně v rámci školní družiny. Tuto hodinu navíc praktikujeme již druhým rokem.

 

Bohužel byl tento projekt zastaven - ale škola bude dle zájmu pokračovat v rámci kroužku pro děti.

________________________________________________________________________________________________________________ 

Nadace Drab Foundation financuje obědy zdarma pro děti ze sociálně slabých rodin. V naší škole financuje obědy třem žákům.

_________________________________________________________________________________________________________________

 

„Školní mléko„

Již od roku 1999 existuje program na podporu spotřeby mléka ve školách s cílem snížit deficit vápníku u dětské populace a zlepšit stravovací návyky. Akce „ Školní mléko „ je podporovaná ze zdrojů EU a s přispěním národní podpory.

Naše škola se do programu zapojila prakticky od počátku a od té doby nabízíme dětem dotované školní mléko, dodávané firmou Laktea. V praxi to znamená, že si každý žák může zakoupit ochucená mlíčka, jogurty, sýry a lipánky ( v různých příchutích ) za dotované ceny. Podpora se poskytuje na jeden kus mléčného výrobku na žáka a vyučovací den.

Akce je velice oblíbená jak u dětí, tak zejména u jejich rodičů, kteří mají pro děti zdravou svačinku za příznivou cenu.

Miroslava Sporná

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Recyklohraní

Od září 2008 se naše škola účastní projektu Recyklohraní. V jeho rámci žáci plní různé úkoly týkající se třídění a recyklace odpadu, ekologického chování, apod. Za úspěšné plnění úkolů získává škola body, za které si může "nakoupit" různé drobné předměty z katalogu odměn. 

Více na www.recyklohrani.cz

 

 


 

Ovoce do škol

ovoce_plakat  

Cílem projektu "Ovoce do škol" je zvýšit oblibu ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

 

Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela ZDARMA všichni žáci 1. – 5. tříd.

 

Projekt "Ovoce do škol" spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí.

Prostředky na tento projekt poskytne Evropská unie 73% a Česká republika 27%.

  


 

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113