Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 

Vážení strávníci jídelny při ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou.

 

Dovolujeme si Vás upozornit na zvýšení cen obědů ve Školní jídelně Kamýk n. Vlt. od 1. dubna 2018.

Důvodem současného zdražení jsou stále se zvyšující ceny základních potravin (maso, mléko, vejce, těstoviny, ryby atd.) a nároky na kvalitu pokrmů.

Požadavky na skladbu a rozmanitost jídelních lístků vzrůstají i ze strany dozorujících orgánů – tedy MŠMT a krajské hygieny (zdravá výživa, pestrost pokrmů, ovoce, zelenina). Bez úpravy ceny obědů nejsme schopni zachovat současnou kvalitu a splnit požadavky na spotřební koš.

 

S platností od 01.04.2018 se stanovují ceny obědů pro všechny strávníky v této výši :

 

ZŠ 07-10 let :          26,00 Kč
ZŠ 11-14 let :          29,00 Kč
ZŠ 15 a více let :     29,00 Kč

Ostatní strávníci :   60,00 Kč


Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

  

2) Úhrada jistiny pro strávníky navštěvující ZŠ a MŠ

Do 31.8.2017 žádáme rodiče dětí navštěvujících ZŠ a MŠ o zaplacení jistiny ve výši 500,00 Kč na účet ČS 35-524804309/0800, tuto platbu zašlete stejným způsobem jako platbu za oběd, nezapomeňte prosím uvést správný variabilní symbol vašeho dítěte z důvodu zařazení platby na váš stravovací účet u jídelny ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou. Jistina bude vyúčtována při odhlášení žáka ze školní jídelny ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou. Jistina bude používána na nákup potravin k vaření, neboť při platbě za obědy po skončení měsíce jsme neměli dostatek finančních prostředků na úhradu zakoupených potravin.

Pro strávníky ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou nadále zůstává automatická předvolba oběda č. 1. V případě vybrání druhého jídla si musíte volbu změnit na stránkách strava.cz. Odhlášení oběda je nutné provést podle stávajících pravidel. Ostatní strávníci ve školní jídelně si oběd musí přihlásit sami, systém se také nemění.

Platby za odebrané obědy musí být uhrazeny do 15. dne v měsíci, v případě neuhrazení požadované částky bude výdej obědů strávníkovi pozastaven.

Připomínáme, že děti a žáci, kteří se stravují v době školní výuky, platí pouze cenu potravin spotřebovaných na vaření stavy. V době mimo školní výuku (prázdniny, ředitelská volna, nemoc dítěte) nejsou dle vyhlášky MŠMT poskytovány dotace na provozní náklady, a proto i dítě musí platit plnou cenu oběda.
                                                                                    Šárka Komárková, vedoucí školní kuchyně

 

Jídlo ve školní jídelně vám připravují:

vedoucí školní kuchyně : Šárka Komárková - tel. 773458802

kuchařky: Jana Kosová, Marie Milovičová, Lenka Staňková -  tel.720106046

 

Od 1.1.2016 platí nový e-mail ve školních jídelnách ZŠ i MŠ  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

Od 1.1.2016 zřizuje Obec Kamýk nad Vltavou usnesením Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou ze dne 7. září 2015, číslo usnesení 16/5-2015 ZO podle § 84 odst. 2 písmeno e) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, podle § 14 odstavec 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Základní školu a Mateřskou školu Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace. Tato nově vzniklá organizace sdružuje základní školu, školní družinu, speciální třídy, mateřskou školu a školní jídelnu.

(Informace o dění v základní škole najdete na web. str. www.zskamyknv.cz).

 

V obou školních jídelnách se vaří zdravá a vyvážená strava podle školských norem.

V jídelně MŠ se vaří pouze pro děti a zaměstnance MŠ.

 

 

V jídelně ZŠ se mohou kromě školních dětí a zaměstnanců stravovat i cizí strávníci. Ostatní cizí strávníci platí od 1.dubna 2018 60 Kč za jeden oběd. Jídelna je tedy otevřena pro širokou veřejnost. Obědy si může přihlásit kdokoliv, kdo má zájem.  O kvalitní a chutnou stravu se starají kuchařky pod vedením vedoucí ŠJ paní Komárkové, které své práci rozumí a uplatňují své dlouholeté zkušenosti v praxi.

 

Je možné po domluvě s vedoucí jídelny, Šárkou Komárkovou, připravovat i jídla dietní.

 

 

Veškeré informace  a objednávání obědů na www.strava.cz

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113