Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 
 Organizace školního roku 2017/2018

Začátek školního roku:                 pátek 1. září 2017 - školní vyučování začíná  v pondělí 4. září 2017

Konec I. pololetí:                            středa 31. ledna 2018

Konec II. pololetí:                          sobota 30. června 2018 - školní vyučování končí v pátek 29.6.2018 vydáním

                                                                                                 vysvědčení

 

Prázdniny:

 

Podzimní prázdniny:                  čtvrtek 26. října a čtvrtek 27. října 2017

Vánoční prázdniny:                    sobota 23. prosince 2017 až úterý 2. ledna 2018

                                                      (vyučování začne ve středu 3. ledna 2018)

Pololetní prázdniny:                   pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny:                         pondělí 5. března – neděle 11. března 2018

Velikonoční prázdniny:              čtvrtek 29. března  a pátek 30. března 2018

Hlavní prázdniny:                       neděle 1. července -  pátek 31. srpna 2018

                            (Školní rok 2018/2019 začíná v sobotu 1. září 2018, vyučování začíná v pondělí 3. září 2018)

 

Zápis do 1. třídy :                                 úterý 10.4.2018 od 13.00 hod.

Zápis k předškolnímu vzdělávání:      čtvrtek 3.5.2018 od 13.00 hod.

 


 

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113