Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Seznam přijatých dětí do 1. třídy

Seznam přijatých dětí do 1. třídy Základní školy a Mateřské školy Kamýk nad Vltavou, příspěvkové organizace, pro školní rok 2017/2018 je uložen v příloze

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113