Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 

Speciální třídy

Od školního roku 2017/2018 jsou v kamýcké základní škole otevřeny dvě speciální třídy. V nich se vzdělávají žáci se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a dále žáci s více vadami a autismem.


Hlavním cílem těchto speciálních tříd je předat dětem takové dovednosti, znalosti a návyky, aby se dokázaly co nejvíce a co nejsamostatněji zapojit do běžného života.


Každý žák je vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu, který zohledňuje jeho dovednosti a schopnosti.


Výuka ve speciálních třídách probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami "Cesta". Žáci tímto plní povinnou školní docházku, školu však mohou navštěvovat deset let.

 

 

 

 

asistentky ve speciálních třídách

Gabriela Cintulová

Alena Turková

Jaroslava Korecká

Milena Drábková

 

 

logo_dsp

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113