Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Speciální třída III. S

Mgr. Jitka Kakešová, třídní učitelka

Jaroslava Korecká, Milena Drábková - asistentka pedagoga

· Ve speciální třídě III. S jsou vyučováni žáci pěti ročníků –1., 2., 3., 6. a 8. Třída má plnou kapacitu – tj. 6žáků.

· Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP Cesta – Díl II (pro vzdělávání žáků a pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami)

· Pro všechny žáky jsou vypracovány individuální vzdělávací plány.

· Tématické plány vzdělávání jsou propojeny s ročním období , zvyky a tradicemi. Každé téma se prolíná všemi předměty-řečová, smyslová, výtvarná, pracovní, hudební výchova.

· Protože žáci s těžkým a souběžným postižením vyžadují individuální přístup, je zachována jednotná struktura vyučovacích hodin s tím, že náplň hodin je v případě potřeby přizpůsobena jejich aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu (únava nebo rozrušení žáků), do hodin jsou zařazovány relaxační a odpočinkové chvilky.

· Výuka je realizována v kmenové třídě, venku v přírodě na procházkách. Každý den začínáme kalendářem ( určíme si den v týdnu, počasí, kdo přišel dnes do školy, povídáme si co nás ten den čeká, společně u stolu. Poté probíhá individuální práce u stolků z jednotlivými žáky

Tito žáci se obtížně přizpůsobují běžným situacím, proto je jejich inkluze mezi intaktní žáky do vyučování je velmi obtížná, účastníme se pouze aktivit pořádané v budově školy ( divadelní představení „Perštejni" v tělocvičně, Mikulášská nadílka v ZŠ,...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113