Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Speciální třída VII.S

Mgr. Janka Kociánová, třídní učitelka

Gabriela Cintulová, asistentka pedagoga, Alena Turková, asistentka pedagoga

· Ve speciální třídě VII. S jsou vyučováni žáci čtyř ročníků – 2., 3., 6. a 7.

· Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP Cesta – Díl I. (pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením) a Díl II (pro vzdělávání žáků a pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami)

· Pro všechny žáky jsou vypracovány individuální vzdělávací plány

· Každé téma prolíná všemi předměty, v letošním školním roce máme tato témata: - Já a lidé kolem mě - Lidské tělo - Barvy kolem nás - Vánoce a tvary - Živly – voda, vzduch, oheň, země - Jídlo - Jaro a svátky jara - Živočichové - Rostliny - Minulost x současnost x budoucnost

· Protože žáci s postižením vyžadují pravidelnost a určitou míru předvídatelnosti, je zachována jednotná struktura vyučovacích hodin s tím, že náplň hodin je v případě potřeby přizpůsobena (únava nebo rozrušení žáků), do hodin jsou zařazovány hry a odpočinkové aktivity

· Každý den začínáme úvodní písničkou a povídáním, předměty jsou propojovány, výuka je rozdělena do bloků, kdy probíhá - společná konverzace a práce (u společného stolu) - individuální výuka (v oddělené místnosti) - samostatná práce (v lavici)

· Výuka je realizována nejen v kmenové třídě, ale také v jiných třídách, v tělocvičně, venku v přírodě, chodíme nakupovat, samozřejmostí jsou společné akce s intaktními žáky. Žáci 2. stupně vzdělávaní podle Dílu I. mají inkluzivní hodiny Hudební výchovy, Tělesné výchovy a Pracovní výchovy společně s intaktními žáky

· Jeden den chodíme nakupovat do obchodu a učíme se připravovat pokrmy v kuchyňce

· Pořádáme výlety a exkurze, abychom výuku co nejvíce přizpůsobili realitě a abychom podpořili inkluzi žáků s postižením. Už jsme byli v letošním roce ve Zduchovicích a v Krásné Hoře. V minulých letech jsme navštívili např. zámek v Březnici, na Dobříši, muzeum v Sedlčanech, v Ochraně fauny v Hrachově, byli jsme v Příbrami na Svaté Hoře, na výstavě, na koncertě, v Petrovicích, v Praze atd. atd.

· Zapojujeme se do různých soutěží

· Slavíme narozeniny

 

 

 

 

IMG_6140.jpgIMG_6133.jpg

IMG_6283.jpg IMG_6279.jpg

 

 IMG_6268.jpgIMG_6311.jpg

 IMG_6031.jpgIMG_6147.jpg

 IMG_6099.jpgIMG_6053.jpg

IMG_6238.jpg IMG_6061.jpg

 

IMG_6369.jpg IMG_6404.jpg

 

IMG_6382.jpg IMG_0304.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113