Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Vybíjená Dolní Hbity

Vybíjená v Dolních Hbitech

Každoročně se mezi sebou utkávají mužstva školních družin z Kamýka nad Vlravou, Krásné Hory a Dolnich Hbit v turnajích vybíjené. 

Dne 30.5. 2012 turnaj pořádala družina v Dolních Hbitech, která své prvenství z loňského roku obhájila. Na druhém místě byla kamýcká družina, na místě třetím krásnohorská.

Akce se povedla, protože počasí nám přálo a děti byly spokojené. Rádi bychom poděkovali pořadatelům za oběd a kamarádské přivítání.

 

Družina 

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113