Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Dne dětí v Čimelicích

Ještě zmínka o průběhu oslavy Dne dětí v Čimelicích  4. -5.6.2012

Vedení školy zajistilo prostřednictvím štědrých dárců pro děti z celé školy prostředky na uspořádání oslavy Dne dětí. I v letošním školním roce  byla tato oslava pojata trochu netradičně, a to v prostorách mimo školu a zároveň s noclehem mimo domov.

Žáci druhého stupně vyjeli se svými třídními učiteli již v pondělí ráno (autobusem a pak vlakem) na exkurze do Písku (památky, prohlídka okolí …) a Protivína (návštěva krokodýlí farmy). Žáčci prvního stupně se stejným způsobem, tj. autobusem a následně vlakem dopravili na místo konání oslav v odpoledních hodinách. Všichni se tedy sešli v pondělí odpoledne v táborové základně v Čimelicích, kde se ubytovali v chatkách.  Z důvodu bezpečnosti se společně s dětmi ubytovali i vyučující.

 Podvečer si děti vyplnily svým vlastním programem – hrály ping-pong, fotbal, volejbal, basketbal…... Poté si opekly buřty, zazpívaly u táboráku při kytaře a na závěr večera si zatancovaly při diskotéce.

Na druhý den dopoledne připravila 9. třída pro všechny děti program oslavy Dne dětí – různé sportovní soutěže, kvízy, vědomostní testy atd. Děti si vše v pohodě užily, jenom nás chvílemi přepadl déšť a ochladilo se. Po ukončení všech soutěží následovalo slavnostní vyhodnocení a předání cen.

Poté následoval oběd, který nám přímo zde v Čimelicích připravila kuchařka ze školní jídelny, za což jí děkujeme. Ruku k dílu přiložili i někteří vyučující, a to tím, že oloupali k upečeným kuřatům pytel brambor, vše dětem naservírovali a poté umyli nádobí a uklidili kuchyni i jídelnu. Za toto jim všem patří velký dík.

Po obědě se pomalu děti chystaly k odjezdu zpět do Kamýka – opět vlakem a autobusem, takže v odpoledních hodinách se opět setkaly se svými nejbližšími.

Děti si čas strávený mimo domov skvěle užily, některé chtěly ještě aspoň jeden den zůstat. My vyučující jsme byli rádi, že vše skončilo bez větších problémů. Přestože jsme odjížděli patřičně unaveni, vše jsme absolvovali s dobrým pocitem, že můžeme něco podobného pro „naše“ děti udělat. Zároveň děkuji všem vyučujícím, kteří se této oslavy zúčastnili.

Také je třeba moc a moc poděkovat všem štědrým dárcům, kteří tento výlet dětem umožnili prostřednictvím různých finančních částek darovaných škole. Z tohoto důvodu měly děti oslavu Dne dětí zcela zdarma a rodiče neměli žádné  výdaje.

 

Alena Suchopárová

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113