Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Holokaust

Přednáška o holokaustu

Ve středu 27. června 2012 se žáci 7. až 9. třídy zúčastnili přednášky paní Barbory Denkové na téma „Antisemitismus a holocaust. Přednáška byla uskutečněna v rámci projektu „Centra vzdělávání a dialogu“, což je projekt, který je školám nabízen ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze a s Terezínskou iniciativou a byla začleněna a realizována v rámci prevence rizikového chování.
 
Cílem projektu je zvýšit u mladých lidí povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku. Jde především o to, abychom nerozlišovali lidi podle barvy pleti nebo náboženského vyznání, ale měli bychom si všímat, jestli jsou lidé slušní, pracovití, poctiví a vzdělaní
.holokaust1    holokaust2    holokaust3
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113