Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Kyberšikana

Kyberšikana

 

Dne 10. dubna 2012 proběhla v naší škole zajímavá přednáška na téma Kyberšikana. Zúčastnily se jí všechny třídy druhého stupně. Žáci si vyslechli informace o kyberšikaně a jejích projevech, kybergroomingu, stalkingu a dalších jevech, které by je při užívání internetu a jiných informačních a komunikačních technologií mohly ohrožovat.

Přednáška byla zpestřena ukázkami a statistikou skutečných případů z dané oblasti. Žáci se také dozvěděli informace, kam se s těmito problémy obracet.

Domnívám se, že tato přednáška byla pro naše žáky důležitým zdrojem informací, které jim v budoucnu pomohou vyvarovat se a chránit před nebezpečím, které jim hrozí při odhalení svého soukromí na sociálních sítích.
kybersikana     kybersikana2    kybersikana3

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113