Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Školní akademie 28.6.2012

Tak jako již tradičně si na závěr šk.roku připravili žáci spolu se svými vyučujícími vystoupení pro školní akademii u příležitosti ukončení školního roku.Ve čtvrtek 28.6.2012 tak mohli  žáci i učitelé v dopoledních hodinách shlédnout  všechna vystoupení dětí .

V odpoledních hodinách se mohli přijít podívat rodiče, další příbuzní i veřejnost. Všem, kteří se na přípravě školní akademie podíleli, patří velký dík.

Alena Suchopárová, ředitelka školy

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113