Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Den Dětí

 

V pondělí 4. června se žáci celé školy vydali do Čimelic, kde proběhl dětský den. Některé třídy si tento den zpestřily exkurzí v Protivíně, či Písku. Po příjezdu do tábora si děti opekly buřty a večer se vydováděly na diskotéce.

Druhý den jsme my, deváťáci, zorganizovali nejrůznější soutěže od hodu na koš, až po vědomostní kvíz. Děti se velmi bavily, jen to počasí se nikomu nelíbilo. Nakonec jsme vyhlásili vítěze a každé družstvo dostalo odměnu.

 

Kamila Holubová

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113