Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Testování žáků

Testování žáků

Žáci naší školy prošli v tomto školní roce několika celorepublikovými testy.

1) Testování průřezových témat se zúčastnily 8. a 9. ročníky http://www.prurezovatemata.cz

2) Testování informační gramotnosti Gepard http://gepard.scio.cz absolvovala pátá a devátá třída.  

3) Testování "Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj" - diagnostik.cz  se také zúčastnily 5. a 9. ročníky. 

 Bude následovat povinné celoplošné testování pro 5. a 9. třídy, které proběhne od 13. 5. 2013 - 7. 6.2013.

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113