Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Turnaj ve vybíjené

Turnaj ve vybíjené

Jako každý rok se i letos, dne 20.5.2013, konal turnaj ve vybíjené mezi školními družinami -  Kamýka, Krásné Hory a Dolních Hbit. Tentokrát jsme se sešli v Krásné Hoře, kde nás kamarádsky přivítali a připravili občerstvení.

Odměnou za snahu a bojové nasazení našich žáků bylo získání putovního poháru za 1.místo. Na 2.místě se umístily Dolní Hbity a na 3.místě Krásná Hora.

Celý turnaj byl vydařený nejen díky příznivému počasí, ale i dobře připravené organizaci.

Za kamýckou družinu nás reprezentovali tito žáci:

1. třída – Vít Krátký, Jan Trnka, Mirek Chýle

3. třída – Matěj Chýle, Matěj Vandělík, Vladimír Švastal

4. třída – Petr Krátký, Jakub Krajský, Tereza Cibulová, Jan Šrůta, Adam Vtípil, Roman Černý

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113