Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Školní Miss

Školní Miss

Dne 29.5 2013 se ve školní družině uskutečnil první roční Školní Miss. Účastnilo se jí celkem 10 dívek. Každá z finalistek se představila a předvedla svou volnou disciplínu. Závěrem všechny dívky zapózovaly jako modelky v rámci módní přehlídky. Tuto soutěž vymyslel Školní parlament, který akci spolu s družinou a paní učitelkou Krajskou připravil.

Děkujeme finalistkám za odvahu.

Za 1. třídu soutěžila Katka Krejčí a Natálka Šípová. Za 2. třídu Nikolka Svobodová a Betynka Neporová. Za 3. třídu dívky Klára Kačírková, Martina Rysová, Anička Kohoutová a Kája Tomíšková. Tým finalistek doplnily také dvě žákyně ze 6. třídy a sice Natálie Švastalová a Barča Cintulová.

Do poroty zasedly: Jana Milovičová, Hana Hulanová, Kateřina Ptáčková, Aneta Krajská, Marie Turková a Lucie Mazourová.

Soutěží nás provázela Michaela Krotilová.

Výsledky:

 MISS ŠD 2013 – Natálka Šípová

1. VÍCEMISS ŠD 2013 – Klára Kačírková

2. VÍCEMISS ŠD 2013 – Katka Krejčí

MISS SYMPATIE (vybrali si diváci) – Barča Cintulová

Co říci závěrem?

Celou Školní Miss jsme si moc užili. Děti z družiny si s našimi finalistkami zatancovaly a vydováděly se. Doufáme, že se příští rok opět sejdeme a pokud možno, tak i ve větším počtu.                                    

Michaela Krotilová, 8. třída

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113