Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Požární ochrana očima dětí

Požární ochrana očima dětí

Vyhodnocení výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, do které se zapojili i žáci naší školy.

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113